BLOGG
Arkiv: Ekendalska arkivet, del 1 [23 oktober 2020]
Publicerat
Först en liten översikt över de personer som nämns nedan:
 
 

PEDER
MÅNSSON
(c. 1610‑1672)

Fältvävare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDER
PEDERSSON
(1660‑1719)

Skräddare
Torrsjö mellangård
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARS
PEDERSSON
(1688?‑1747)

Skräddare
Torrsjö mellangård
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUDOLF
LIDMAN
(1828‑1889)

g. Wolff
 

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff
 

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman
 

WALTER
WOLFF
(1852‑1922)

g. Fürst

ARTHUR
WOLFF
(1855‑1926)

g. Nilsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

BIRGIT
LIDMAN
(1891‑1928)

g. Lindgren
 

GERHARD
LINDGREN
(1883‑1930)

g. Lidman

HINDRIK
WOLFF
(1892‑1963)

g. Jokinen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULLA
LIDMAN
(1910‑1962)

g. Frostenson
 

ÅKE
LINDGREN
(1914‑1999)

g. Ågren

BOA
LINDGREN
(1921‑2005)

g. Silow

LILIAN
LINDGREN
(1922‑2006)

g. Paulsson
g. Bengtsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVANTE
BENGTSSON
(1963‑)

f.h. Nilsson
g. Karlsson
 
 
Efter en inbjudan från Svante Bengtsson [1963-] (barnbarn till Birgit Lidman) fick jag i somras möjligheten att besöka Ekendal. Utöver ha imponerats av vilket otroligt ställe detta är så har jag fått ta del av den rika flora av dokument och bilder som finns där.
Mycket av detta fick jag med mig hem och jag har nu börjat publicerat detta material, något jag kallar den Ekendalska arkivet.
Den första delen är nu tillgänglig. Den andra, och slutgiltiga, kommer att publiceras inom några månader.
Denna första del kan dock delas upp i fyra kategorier:
1. Bilder från besöket på Ekendal
2. Sigrid Lidmans resa till Lidhult och Torrsjö i Flisby socken 1930
Bilderna kommer från en resa Sigrid Lidman genomförde sommaren 1930 till Flisby socken där hon besökte Lidhult och Torrsjö. Lidhult var alltså den plats som Lidmännen tog namnet Lidman ifrån (LÄS MER: BLOGG: Ursprunget till namnet Lidman). Sigrid Lidmans farfars far, Sven Lidman (som slutade sina dagar som Prost i Tingstad socken), hade fötts här och dennes far, Peder Larsson, hade varit Rusthållare i Lidhult. Peder Larsson var även född på Torrsjö mellangård och dennes far (Lars Pedersson) och farfar (Peder Pedersson) och farfars far (Peder Månsson) hade livsöden direkt kopplade till Torrsjö. Så detta var troligtvis bakgrunden till resan.
Med sig på resan hade Sigrid Lidman Göran Lindgren, Åke Lindgren [1914-1999], Boa Lindgren och Lilian Lindgren, barn till sin avlidne syster Birgit Lidman (död 1928). En något udda detalj: några av bilderna är tagna 1930 alltså samma dag som de fyra barnens far Gerhard Lindgren dog hemma i Stockholm.
Allt från resan vi har kvar är negativen, några datum och kommentarer på några av bilderna som jag inkluderat i respektive bilds beskrivning (några bilder var framkallade, och låg tillsammans med negativen).
Två reflektioner, det ena praktisk, och den andra sentimental:
1. De lilla expeditionen verkar ha trott att den Lidhultgård som byggdes först 1907 (och som min morfar Sven Lidman skulle senare köpa 1965, Lidhult nordöstgård, faktiskt var Torrsjö mellangård, där Peder Larsson föddes 1720 (se BILDER: #1760). Jag tror att Torrsjö mellangård sedan längre var riven, även på 1930-talet.
2. Alla platser på bilderna går inte att identifiera, än mindre personerna. Det är både fascinerande att kunna se in i historien, i en sorts tidsmaskin, på dessa byggnader, som inte alla finns kvar, och personer, varav ingen finns kvar.
(Några undantag finns: ett av dessa är BILDER: #1773. Denna bild innehåller tre personer som kallas "Anderssons", alltså familjen Andersson. Efter att ha gått in i Flisby sockens församlingsböcker för Torrsjö år 1930 så ser jag att bara finns en familj som motsvarar detta: Bror Gustaf Andersson [1900-1953] - Statdräng och Ladugårdkarl - hans hustru Anny Sofia Olivia Karlsson [1902-1987] samt deras son Sven Olof Brorsson [1926-1998]. Så troligtvis är det dessa personer som är med på denna bild... jösses, ibland blir djupdykningar!).
När väl resan var över så lades negativen i kuvertet, som säkerligen förvarandes hemma hos Sigrid Lidman, för att sedan vid hennes död 1967 hamna på Ekendal och där har de troligtvis legat sedan dess.
En av bilderna (BILDER: #1774) är från 1929 och uppenbarligen inte tagen av Sigrid Lidman på denna resa. Troligtvis träffade man under resans gång Karl Dahlberg (det är han och hans familj som bland annat är med på bilden), ägare till en av Lidhultgårdarna och så fick man denna bild av honom? Intressant parallell: Sven Lidman skulle även han träffa Karl Dahlberg under en resa till Lidhult som genomfördes i och med systern Elsa Lidmans gravsättning 1952, ett möte som har förevigats på bild: BILDER: #358.
Bland bilderna låg även en som inte riktigt hörde hemma där, en från Svenska missionärsskolan i Peking, under Ulla Lidmans tid där på 1930-talet. Utöver att bilder är dedicerad till "Tant Helny från Ulla" (det vill säga Helny Wolff, Johan Lidmans hustru, som, till skillnad från Johan Lidman och ännu i livet på 1930-talet). Men det roliga var att det på baksidan står datum som bilden togs samt namnen på de som är med på bilden. Därmed kan jag namnge flera av de tills nu okända personerna på flera bilder som redan publicerade bilder som BILDER: #237, BILDER: #240 och BILDER: #247.
Så tack för den postuma hjälpen, Ulla Lidman.
3. De Wolffska bilderna
Detta handlar om bara fem bilder, så jag skannade dem enkelt. Men de är unika, bland annat en på Johan Bernhard Wolff och Ulrika Brocks gravsten på Listerby kyrkogård ("Wolffska graven", finns graven ens kvar?) tagna av Hindrik Wolff [1892-1963], son till Olga Wolff och Helny Wolffs bror Walter Wolff. Hindrik Wolff och hustrun Ida Jokinen [1885-1974] finns med på en av bilderna, daterad till 1953, så därav drar jag slutsatsen att de även tog alla dessa fem bilder och att detta gjordes omkring detta år.
4. Porträtten (nästan bara)
Än så länge har två publiceringar skett som kan läsas om i BLOGG: Arkiv: Ekendalska arkivet, del 1 och BLOGG: Arkiv: Ekendalska arkivet, del 2.
En tredje, troligtvis avslutande, del kommer att publicerats så snart det går.
Om arkivet (i sin helhet)
Bilder
Antal bilder
119
Personer
Adriana De Geer
Anders Paulsson [1946-]
Anna Cecilia Natalia Karlsson
Anny Sofia Olivia Karlsson
Anton De Geer
Arthur Wolff
Birger Lindgren
Birgit Lidman
Boa Lindgren
Bodil Bengtsson [1957-]
Bror Gustaf Andersson
Carl Lidman
Caroline De Geer
Cecilia Kahl
Claes Grill
Claes-Göran Lindgren [1940-]
Claire Hegardt
Ebba Lidman
Ebba Lidman
Edith Dahlberg
Fredrika Fürst [1861-1922]
G-A Lidman
Gerhard Lindgren
Gerhard Lindgren
Gulle Engström
Gundela Nystrand [1946-]
Gustaf Adolf Lagerfelt [1880-1929]
Gustaf Lewenhaupt
Göran Lindgren
Hans Sylvan [1897-1980]
Hedvig Ågren [1913-2003]
Helny Wolff
Henriette Grill
Henrik Paulsson
Hindrik Wolff
Ida Jokinen
Ina Grill
Jenny Benzelstierna
Jenny Lindgren
Johan Lidman
Josephine Hulting
Julie De Geer
Jörgen Bengtsson
Karl Dahlberg
Lilian Lindgren
Lisa Sylvan
Lisbet Eriksson [1943-]
Margaret De Geer
Margareta Lewenhaupt [1878-1944]
Mivi Silow
Mårten Bengtsson [1956-]
Nanny Nilsson [1870-1946]
Otto Sylvan
Peter Lindgren [1944-]
Rudolf Lidman
Sigrid Dahlberg
Sigrid Lidman
Sigvard Dahlberg
Stig Nystrand
Styrbjörn Nystrand [1943-2023]
Svante Bengtsson
Sven Olof Brorsson
Ulla Johansson
Viveka Paulsson [1952-]
Yngve Nystrand
Åke Lindgren
Platser
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EBBA
LYTH
(1880‑1957)

g. Sylvan

ANNA
EKEBERG
(1847‑1935)

Ogift.

JULIE
DE GEER
(1855‑1948)

g. Lewenhaupt

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

CLAES
LIDMAN
(1831‑1857)

Ogift.

INA
GRILL
(1858‑1926)

g. Tersmeden

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman

JENNY
BENZELSTIERNA
(1805‑1880)

g. Lidman

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff
Slumpade bilder