PERSONGALLERI
Margaret De Geer [1863-1926]
Förnamn
Emelie Margaret
Generation
4
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Douglas Kennedy Ogift.
1884-1905
 
  › Gilbert Kennedy g. Kalling
1886-1946
 
  › John Kennedy Ogift.
1888-1910
 
  › Robert Kennedy g. Ribbing / g. von Buxhoeveden
1890-1943
 
  › Raoul Kennedy Ogift.
1893-1921
 
  › Margareta Kennedy g. Hamilton
1895-1975
Tidslinje
Född: Douglas Kennedy (barn) 
Född: Gilbert Kennedy (barn) 
Född: John Kennedy (barn) 
Född: Robert Kennedy (barn) 
Född: Raoul Kennedy (barn) 
Född: Margareta Kennedy (barn) 
Död: Douglas Kennedy (barn) 
Död: John Kennedy (barn) 
Död: James Kennedy (partner) 
Död: Raoul Kennedy (barn) 
Bilder
Personbilder
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-