BILDER
#358
Sven Lidman (1882-1960) samtalar med Karl Dahlberg, den dåvarande ägaren till en av Lidhultgårdarna. När Sven Lidman (den yngre, som även tog denna bild) på 1960-talet köpte en av Lidhultgårdarna skulle han bli granne med Karl Dahlbergs son Sigvard Dahlberg (som då hade övertagit sin fars gård).