PERSONGALLERI
Hindrik Wolff [1815-1899]
Förnamn
Hindrik Nathanael
Yrke
1858
 
Länsbokhållare
 
 
 
Kategori
Ingifts ana
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Wikipedia
-
Arkivet
-
Far till Olga Wolff (gift med Rudolf Lidman) och Helny Wolff (gift med Johan Lidman).
Giftermål
 
  › Thor Wolff 
1848-1864
 
  › Helny Wolff 
1849-1856
 
  › Olga Wolff g. Lidman
1851-1925
 
  › Walter Wolff g. Fürst
1852-1922
 
  › Arthur Wolff g. Nilsson
1855-1926
 
  › Gillis Wolff 
1856-1856
 
  › Helny Wolff g. Lidman
1858-1942
Tidslinje
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
Filer
-