» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ORT
Uppsala
Platser
Händelser
Född
Gustafa Sophia Kihlström [1853-1865]
Anna Charlotta Forsberg [1857-1940]
Emma Christina Forsberg [1862-1942]
Hulda Elisabeth Forsberg [1865-1869]
Leonard Forsberg [1870-1955]
Sofia Fredrika Forsberg [1872-1926]
Anders Paulsson [1946-]
Döpt
Giftermål
Död
Mats Bror Johan Kihlström [1854-1857]
Hulda Elisabeth Forsberg [1865-1869]
Frans Oskar Josef Forsberg [1875-1909]
Sofia Fredrika Forsberg [1872-1926]
Emma Christina Forsberg [1862-1942]
Leonard Forsberg [1870-1955]
Ebba Sylvan [1914-1966]
Begravning
Gravsatt
Karriär
1829
Carl Forsberg, Gårdsfogde
?
Alfred Forsberg, Stationskarl
 
Bilder
Platsbilder
Arkivet
Breven
Volym 1: Svenska brev från Sven Lidman, 1807-1844
Sven Lidman (f. 1784)
"Johan Köhler"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 2: Sven Lidmans inkomna brev, 1811-1823
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 3: Sven Lidmans inkomna brev, 1824-1845
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Gustaf Sporrong
Sven Lidman (f. 1784)
Anders Axberg
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"P Wallinder"
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 4: Ebba Margareta Annerstedt, 1798-1868
Volym 5: Appendix, del 1
Sven Lidman (f. 1784)
Dagboksinlägg
-
Läs mer
Blogginlägg
Diatrioron
"Blodsarv" [Albert Bonniers förlag, 1937]
 
  › Den andre Sven Lidman
  › Hos Djäknebergs skapare
  › Den borttappade fadern
  › Ett genealogiskt preludium
  › Kumlabarnen och deras öden
  › Sammanhang - ansvar - plikt
  › Kumlaflickorna träda in i brudstol
  › Barnbarnen i katedralskola
  › Ur en släkts olyckskrönika
  › Än ett nytt sekel, än en ny generation
  › Skymtat i de förflutnas segel
  › Hemlängtan och nya förhoppningar
  › En skald, en geograf, en filosof och en fysiker funderar på lektorat
  › "Jag fick jordfästa den oförgätliga"
  › Befordringar och bedrövelser
  › Mödrarnas ångest och lust vid lovets och dödens bädd
  › "Ett tempel, helgat åt fädrens minne"
 
"Gossen i grottan" [Natur & Kultur, 1952]
 
  › Borgerlig idyll och tragedi
  › Kanske en diktare
  › En människa på väg
  › Tre pojkar på samhällsstegen
  › En moders svårmod
  › Carlskrona och Cassandra
  › Kadetten startar
  › Sommarlov och sommarhov
  › I skuggan av katastrofer
  › Novemberdimmor
  › Långa år få gälda
  › Testamentet
 
"Lågan och lindansaren" [Natur & Kultur, 1952]
 
  › Tre generationer Wolff
  › Könskamp hos Klemmings
  › Sven Hat och Sven Hämnd
  › Hovrättsnotarien
  › I en våning vid Västra Trädgårdsgatan
  › Den berusade båten
  › Greve Arvid Bunge
  › Maharadjans son
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer
Slumpade bilder