PERSONGALLERI
Göran Lindgren [1913-2002]
Förnamn
Sven Göran
Yrke
Tjänsteman
 
Generation
5
Föräldrar
Född
Död
Begravning
Gravsatt
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
-
Birgitta Sörensen-Ringi (Inga barn) (Ej gifta)
Tidslinje
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-