PERSONGALLERI
Julie De Geer [1855-1948]
Förnamn
Julie Aurore
Generation
4
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Margareta Lewenhaupt g. Leijonhufvud / g. Åkerblom
1878-1944
 
  › Gustaf Lewenhaupt g. Friberg
1879-1962
 
  › Charles Lewenhaupt g. Hamilton
1881-1936
 
  › Cecilia Lewenhaupt g. Beck-Friis
1884-1964
Tidslinje
Född: Margareta Lewenhaupt (barn) 
Född: Charles Lewenhaupt (barn) 
Född: Cecilia Lewenhaupt (barn) 
Död: Charles Lewenhaupt (barn) 
Död: Margareta Lewenhaupt (barn) 
Gravsatt 
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-