BILDER
Databasen innehåller i nuläget 2035 historiska porträtt, målningar samt bilder tagna vid diverse tillfällen av totalt 418 identifierade personer. Fler bilder läggs till kontinuerligt.
De senaste 120 tillskotten
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

ANNIKA
LIDMAN
(2018‑)


ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

ALICE
LIDMAN
(1842‑1925)

g. Löthner

SVEN
FROSTENSON
(1942‑2011)

g. Franzén
f.h. Sandberg

OTTO
PRINTZSKÖLD
(1846‑1930)

g. De Geer

PER
SYLVAN
(1870‑1953)

g. Mattsson

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl

ANTON
DE GEER
(1848‑1919)

g. Fischer

MADELEINE
LIDMAN
(1964‑)

g. Lydén

JACOB
KIMVALL
(1972‑)

g. Sköldin
g. Hagel
Slumpade bilder