BILDER
Databasen innehåller i nuläget 1805 historiska porträtt, målningar samt bilder tagna vid diverse tillfällen av totalt 774 identifierade personer. Fler bilder läggs till kontinuerligt.
De senaste 120 tillskotten
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

ANNA
FISCHER
(1848‑1918)

g. De Geer

OTTO
PRINTZSKÖLD
(1846‑1930)

g. De Geer

JOHAN
LIDMAN
(1937‑2019)

g. Österström
g. Andersson

LILIAN
LINDGREN
(1922‑2006)

g. Paulsson
g. Bengtsson

CAROLINE
DE GEER
(1861‑1943)

g. Arfwedson
Slumpade bilder