DIATRIORON
Om projektet
Diatrioron är ett projekt där jag har transkriberat och tillgängliggjort de tre släktmässigt mest intressanta böckerna författade av Sven Lidman: "Blodsarv" [Albert Bonniers förlag, 1937], "Gossen i grottan" [Natur & Kultur, 1952] och "Lågan och lindansaren" [Natur & Kultur, 1952].
Namnet är inspirerat av Tatianus verk Diatessaron, grekiska för "genom de fyra", ett försök att skriva ihop de fyra evangelierna till ett verk, men detta projekt, baserat på tre verk, heter alltså Diatrioron, "genom de tre".
Böckerna
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

NAEMI
GUSTAFSSON
(1911‑1988)

g. Liedman

ANNA-CLARA
FROSTENSON
(1948‑)

f.h. Simonsen
g. Svensson

OLGA
WOLFF
(1851‑1925)

g. Lidman

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

CLAES
GRILL
(1817‑1907)

g. Lidman

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

GÖSTA
LIDMAN
(1926‑2007)

g. Gustafsson

LISTA
MUSENGE
(1985‑)

g. Lidman

HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder

JACOB
KIMVALL
(1972‑)

g. Sköldin
g. Hagel

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg
Slumpade bilder