PERSONGALLERI
Oscar Printzsköld [1887-1909]
Förnamn
Oscar Louis Roland
Generation
5
Föräldrar
Född
Död
Begravning
Gravsatt
Wikipedia
-
Arkivet
-
Dotterson till Ebba Lidman.
Giftermål
Inte gift.
Övrigt
Dödsnotis finns i Hovförsamlingens kyrkoböcker.
Tidslinje
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-