BLOGG

Utflykt: Långa raden

Publicerat
16 februari 2024

Det är dags att återkomma till Johan Lidman, Helny Wolff och familjens bostad på på 1890-talet, Långa raden. Jag har bloggat lite om denna plats innan, i inlägget Johan Lidman, Långa raden och två efterlämnade monument men då visste jag då inte exakt var familjens bostad låg (Långa raden består av ett 15-tal lägenheter).

Tack vare ett råd och lån från Mårten Bengtsson (Johan Lidman och Helny Wolffs barnbarnsbarn) så har jag tillgång till boken "Skeppsholmsbilder". Denna ger oss svaret: de bodde på Långa raden 4, i den övre bostaden som hade totalt 12 rum (Långa raden 4 hade även en undre bostad, där en annan familj bodde).

Långa raden består idag av två byggnader, en västlig, med nummer 1-5, samt en östlig med nummer 6-9. Men numren kan ha ändrats sedan 1890-talet så jag studerade därför kartor från den aktuella tiden men dessa visade sig tyvärr inte innehålla några nummer.

Men även här ger "Skeppsholmsbilder" oss ett svar, för enligt denna fanns det på 1890-talet (precis som idag) två byggnader med totalt nio nummer, uppdelade precis som de är idag. Jag drar därmed slutsatsen att Långa raden ser ut på samma sätt idag (på utsidan i alla fall, mer nedan) och att numren är oförändrade.

Porten bredvid (nummer 5), med ingång från gaveln, hade ingen övre bostad utan bara en undre, med totalt 6 rum. Bostaden åt andra hållet (nummer 3) blockerar en tolvrumslägenhet eftersom denna hade en övre bostad. Jag drar slutsatsen att Långa raden 4s övre bostad med dess 12 rum låg ovanpå "sin" undre bostad (naturligtvis) dess 4 rum, men även ovanpå nummer 5 (som alltså saknade övre bostad) med dess 6 rum.

Långa raden huserar idag ett hotell, Hotel Skeppsholmen, vilket innebär att insidan av Långa raden har byggt sedan Johan Lidman och Helny Wolff tid där. Men en del detaljer finns kvar: portarna (med nummer!), trapporna och vad jag antar var de olika rummen i familjens bostad, som idag är idag individuella hotellrum.

Detta fick mig att åter besöka Långa raden. Fördelen med att det numera är ett hotell på platsen är jag lätt fick tillgång till Johan Lidman och Helny Wolffs bostad, speciellt med en tillmötesgående receptionist. Så lite bilder blev det, både på insidan och utsidan av Långa raden 4.

Bloggen

Bilder

Profiler


Otto Lidman
(1822-1858)


Carl Lidman
(1887-1947)


Brita Otterdahl
(1890-1987)


Gulle Engström
(1898-1979)


Sam Lidman
(1923-2012)


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Erik Liedman
(1907-1986)


Bibi Lidman
(1928-2020)


Johan Lidman
(1840-1905)


Henriette Lidman
(1825-1906)


Sven Lidman
(1921-2011)