PROFIL

Lisen Lidman (1835-1878)

Förnamn
Carolina Sophia Lovisa
Generation
3
Extern URL
-
Föräldrar
Sven Lidman (1784-1845) och Ebba Annerstedt (1798-1868)
Född
27 september 1835, Stora Torget 1
Döpt
Död
3 oktober 1878, Clemensgatan 6
Gravsatt
8 oktober 1878, 31:12.A-B

Äktenskap

4 september 1861

1862-1937
1864-1947
1865-1952
1870-1953
1871-1947
1873-1939
1878-1960

Bilder

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

Bloggen

Bilder

Profiler


Mauritz Åström
(1860-1924)


Wilhelm Jubell
(1858-1902)


G-A Lidman
(1895-1962)


Sven Lidman
(1824-1905)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Boa Lindgren
(1921-2005)


Johan Lidman
(1840-1905)


Sam Sylvan
(1864-1947)


Ebba Lidman
(1894-1953)


Regina Grill
(1854-1936)