PROFIL

Lisen Lidman (1835-1878)

Förnamn
Carolina Sophia Lovisa
Generation
3
Extern URL
-
Föräldrar
Sven Lidman (1784-1845) och Ebba Annerstedt (1798-1868)
Född
27 september 1835, Stora Torget 1
Döpt
Död
3 oktober 1878, Clemensgatan 6
Gravsatt
8 oktober 1878, 31:12.A-B

Äktenskap

4 september 1861

1862-1937
1864-1947
1865-1952
1868-1869
1870-1953
1871-1947
1873-1939
1878-1960

Bilder

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

Bloggen

Bilder

Profiler


Edvard Liedman
(1876-1955)


Jan Berggrén
(1950-1972)


Erik Printzsköld
(1889-1908)


Thure Lidman
(1833-1889)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Fredrik Åström
(1848-1927)


Eivor Liedman
(1944-1992)


Brita Otterdahl
(1890-1987)


Ulla Lidman
(1910-1962)


Fabian De Geer
(1850-1934)


Lilian Lindgren
(1922-2006)