PROFIL

Anna Fischer (1848-1918)

Förnamn
Anna Paulina Christina
Kategori
Ingift
Extern URL
-
Föräldrar
Per Jacob Fischer (?-?) och Anna Charlotte Stenbäck (?-?)
Född
Döpt
Död
Gravsatt
7 juni 1918, 1:13:5277-5278

Äktenskap

18 januari 1872

Gerhard De Geer
1874-1935
Elisabeth De Geer
1876-1948
Ebba De Geer
1878-1918
Folke De Geer
1881-1966
Margaretha De Geer
1882-1973
Märta De Geer
1883-1963
Åke De Geer
1885-1938

Bilder

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Sven Lidman
(1824-1905)


Eivor Liedman
(1944-1992)


Per Sylvan
(1870-1953)


Regina Grill
(1854-1936)


Ingrid Melander
(1884-1960)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Erik Printzsköld
(1889-1908)


Henriette Lidman
(1825-1906)


Ebba Lidman
(1894-1953)


Sam Lidman
(1923-2012)


Sven Lidman
(1882-1960)