BOSTADSHUS
Dalagatan 18 [Adolf Fredrik församling]
Ligger i/på
Wikipedia
-
Platser
-
Händelser
-
Bilder
Platsbilder
Arkivet
Brev
-
Dagböcker
-
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

THURE
LIDMAN
(1833‑1889)

Ogift.

FABIAN
DE GEER
(1850‑1934)

g. Wachtmeister

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff

ANNIKA
LIDMAN
(2018‑)


LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg

JONAS
LIDMAN
(1977‑)

g. Musenge

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

IDA
DE GEER
(1853‑1926)

g. Printzsköld

JAN
BERGGRÉN
(1950‑1972)

Ogift.

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

SAM
SYLVAN
(1864‑1947)

g. Lyth
Slumpade bilder