BILDER
#1782
"Listerby kyrkas sakristia, med stol som använts av Johan Bernhard Wolff."