PERSONGALLERI
Arthur Wolff [1855-1926]
Förnamn
Carl Arthur
Kategori
Ingifts syskon
Föräldrar
Född
1855
Död
1926
Wikipedia
-
Arkivet
-
Bror till Olga Wolff (gift med Rudolf Lidman) och Helny Wolff (gift med Johan Lidman).
Giftermål
1891
Nanny Nilsson [1870-1946], Söderåkra socken (Barnlista ej komplett)
 
  › Astrid Wolff g. Svensson Marke
1892-1920
 
  › Gösta Wolff Ogift.
1893-1912
 
  › Harry Wolff g. Ehrlund
1895-1955
Tidslinje
1891
Giftermål med Nanny Nilsson 
1892
Född: Astrid Wolff (barn) 
1895
Född: Harry Wolff (barn) 
1912
Död: Gösta Wolff (barn) 
1926
Död 
Bilder
Personbilder
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
Filer
-