BILDER
#1200
"Mamma och Marie på Maries tvåårsdag."
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.