BLOGG
Biografi: Sven Lidman, 1784-1845 [17 maj 2014]
Publicerat
Sven Lidman föddes i S:t Johannes församling. Föräldrarna var Sven Lidman (för tillfället komminister i församlingen) och Catharina Landberg.
Föräldrarna skulle få totalt sex barn, alla söner (udda nog), men endast Sven Lidman och den yngre brodern Lars Lidman skulle nå vuxen ålder (Lars Lidman skulle sedermera bli ägare till Lilla Gullborg, LÄS MER: BLOGG: Lidmangårdar: Lilla Gullborg).
1800 blev Sven Lidman student vid Uppsala universitet. 1806 promoverades han till filosofie magister och blev 1811 docent i arabisk litteratur vid Uppsala universitet.
1811 kom ett bjudande kom från mentorn Jacob Lindblom till Sven Lidman (för tillfället informator hos Carl von RosensteinKumla prostgård) om tjänsten som predikant vid den svenska legationen i Konstantinopel.
Efter lite motstånd från Carl von Rosenstein, som ville behålla den uppskattade Sven Lidman, och förhandlingar om bland annat lön så accepterade Sven Lidman erbjudandet och prästvigdes kort därefter.
På senhösten 1811 startade Sven Lidman sin resa, som gick från Helsingborg genom Danmark till Hamburg. Därifrån fortsatte han genom Tyskland, där han passerade flera städer och fortsatte till Prag och Wien. Vägen togs sedan över Bukarest och Adrianopel varefter han anlände till Konstantinopel 8 feb 1812.
Under tiden i Konstantinopel genomförde företog Sven Lidman ett antal upptäcktsresor längs Nilen, Syrien och Palestina, under vilka han samlade antikviteter till en större samling.
Under en av dessa resor slog Sven Lidman följe med en ung tysktalande livländsk adelsman vid namn Otto Friedrich von Richter som dock avled under resans gång, i Smyrna 1816. Sven Lidman skulle senare hjälpe den avlidne Otto Friedrich von Richters föräldrar att publicera sonens reseanteckningar som en bok, "Wallfahrten im Morgenlande" [1822].
Under en kortare permission i Sverige 1816 valdes Sven Lidman in i Götiska förbundet (det hela lär ha initierats av vännen Jakob Adlerbeth, en av förbundets grundare). Sven Lidmans pseudonym (något som alla medlemmar fick) blev Sigurd Jorsalafarare ("Sigurd Jerusalemfarare"), ett under omständigheterna passande namn.
Väl åter i Konstantinopel skulle en tragedi inträffa då nästan hela samlingen av antikviteter från Sven Lidmans resor i Mellanöstern gick förlorade i en brand. Utom möbler för två rum och ett litet utvalt bibliotek om nära 600 band gick även åtta större och mindre kistor med egyptiska antikviteter och över 100 koptiska, turkiska och arabiska manuskript till spillo.
Vid det här laget vantrivdes Sven Lidman dessutom i Konstantinopel men som tur var lyckades han övertyga sin mentor Jacob Lindblom om att få återvända till Sverige permanent.
(För en mer utförlig redovisning av Sven Lidmans tid som legationspredikant i Konstantinopel, läs BLOGG: Sven Lidman: Legationspredikant).
Sven Lidman hade under resan även korresponderat med Carl von Rosenstein om möjligheten att få ett eget pastorat vid hemkomsten. Men Carl von Rosenstein hade andra planer för den begåvade och erfarne Sven Lidman, så vid hemkomsten 1817 utnämndes han till filosofie lektor vid Linköping gymnasium (1821 byttes tjänsten mot en i grekiska).
Men 1818 blev Sven Lidman dock utnämnd till kyrkoherde i Slaka socken.
1820 gifte Sven Lidman sig med Ebba Annerstedt. Varför dessa två förenades i äktenskap vet jag inte men jag gissar på att Carl von Rosenstein hade något med saken att göra. Sven Lidman och Ebba Annerstedt hade båda varit en del av det rika persongalleri som hade varit en del av det "hov" Carl von Rosenstein och dennes hustru Henriette Cederström (Ebba Annerstedts moster) hållit på Kumla prostgård - Sven Lidman som informator och Ebba Annerstedt var mer eller mindre uppväxt där (LÄS MER: BLOGG: Carl von Rosenstein i Kumla).
1821 föddes första barnet, sonen Carl Lidman, och döptes av Carl von Rosenstein (Sven Lidman själv befann sig för tillfället i Baltikum för att avsluta arbetet med den ovan nämnda "Wallfahrten im Morgenlande").
1824 utnämndes Sven Lidman till domprost i Linköping domkyrkoförsamling. I och med detta sade Sven Lidman upp sig från tjänsten som lektor, en tjänst han hade tjänat parallellt med tjänsten som kyrkoherde.
Dessutom ledde den nya tjänsten till en ny tjänstebostad, centralt vid Stora Torget 1. LÄS MER: BLOGG: Sven, Ebba och de tolv barnen på Stora Torget 1.
Under flera år representerade Sven Lidman Linköping stift i Sveriges riksdag.
Linköpingsbiskopen Marcus Wallenberg ville ha Sven Lidman till sin efterträdare, men detta gick om intet då Sven Lidman kom på femte plats i biskopsvalet 1833.
Sven Lidman avled 1845 och efter sig lämnade han en änka och 11 barn (paret Sven Lidman och Ebba Annerstedt fick 12 barn totalt, men dottern Rosa Lidman dog redan 1839) varav sonen Johan Lidman endast var några år gammal. För mer information om Ebba Annerstedt och barnens (till och från tragiska) öden, läs BLOGG: Biografi: Ebba Annerstedt.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EBBA
SYLVAN
(1871‑1947)

g. Jonsson

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg

JENNY
BENZELSTIERNA
(1805‑1880)

g. Lidman

KARIN
THIEL
(1889‑1963)

g. Lidman
g. Östberg

GÖSTA
LIDMAN
(1926‑2007)

g. Gustafsson

AMANDA
KARLSSON
(1880‑1951)

g. Liedman

VIKTOR
REHBINDER
(1844‑1926)

g. Grill

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein
Slumpade bilder