PERSONGALLERI
Ida De Geer [1853-1926]
Förnamn
Ida Ebba Henriette
Yrke
 
Generation
4
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Märta Printzsköld g. Lovén
1881-1963
 
  › Sigrid Printzsköld 
1883-1888
 
1884-1971
 
  › Oscar Printzsköld Ogift.
1887-1909
 
  › Erik Printzsköld Ogift.
1889-1908
 
  › Gustaf Printzsköld g. Ribbing
1892-1965
Tidslinje
Född: Märta Printzsköld (barn) 
Född: Sigrid Printzsköld (barn) 
Död: Sigrid Printzsköld (barn) 
Född: Gustaf Printzsköld (barn) 
Gravsatt 
Bilder
Personbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-