BLOGG
Wolffska graven funnen, men finns den kvar? [9 juli 2018]
Publicerat
Om den Wolffska graven...
Men först lite genealogiskt sammanhang: alla idag levande Lidmän är alla ättlingar till Hindrik Wolff (och naturligtvis även hustrun Josephine Hulting), vars döttrar Olga Wolff och Helny Wolff, gifte sig med var sin Lidman-broder: Rudolf Lidman och Johan Lidman respektive (mer en mer detaljerad genomgång av de Wolffska anorna och kopplingen till Lidman kan läsas i BLOGG: Wolffska anor, c. 1575-1942).
Bakgrunden till detta blogginlägg var ett samtal från Madeleine Lidman, som hade hört att Hindrik Wolff och hans familj hade bott på en gård som hette HästnäsGotland. Eftersom jag hade dålig koll på Wolffarnas bostadsadresser så var detta ett intressant spår, och jag satte i gång och undersökte. I nuläget har jag tyvärr inte lyckats hittat något som bekräftat att de bodde på Hästnäs men arbetet med detta fortsätter...
Dock ledde detta mig till att gå igenom en trave papper som jag fick av min morfar Sven Lidman (död 2011). Jag visste att dessa papper kom från familjen Wolff och deras anor så kanske kunde jag hitta något om Hästnäs där? Traven innehåller många olika papper, från detta lilla (gratulationskort på födelsedagar) till det stora (bouppteckningar för bland annat Elisabeth Stenbeck, Anders Hulting och Hindrik Wolff själv).
Jag har tyvärr inte hittat något om Hästnäs men jag hittade en annan sak: ett köpebrev av en gravplats på det som då kallades nya kyrkogården, idag Östra kyrkogården i Visby domkyrkoförsamling. Brevet, daterat 9 jun 1856, specificerar att Hindrik Wolff har köpt en "4 gånger 6 alnar" (cirka 2,5 gånger 3,5 meter) stor gravplats i "kvarter 30, öster om plats 37 och 38".
Bakgrunden till inköpet var kanske dottern Helny Wolffs bortgång tidigare detta år (1856). Och även om Hindrik Wolff var ovetande om det vid tiden för inköpet så skulle även sonen Gillis Wolff och systern Ulrika Wolff båda avlida (1856 och 1856 respektive).
Så de som troligtvis vilar i denna grav är Hindrik Wolff och hustrun Josephine Hulting samt deras två barn Gillis Wolff (redan nämnd) och Thor Wolff (död 1864). Dessutom vilar troligtvis systern Ulrika Wolff här hon med (också redan nämnd). Helny Wolff (nämnd ovan) vilar troligtvis inte i denna grav eftersom hon dog innan gravplatsen köptes.
Jag har länge undrat var Hindrik Wolff och hans familj vilar och jag har tidigare lyckats forska fram Östra kyrkogården men undrade länge vilken gravplats? Frågan är nu om graven finns kvar. Det har jag inte hittat och de webbsidor där man kan söka efter gravplatser har inte kunnat hjälpa mig. Har informationen gått förlorad och inte överlevt in i den digitala eran? Eller har graven förfallit, återanvänts och någon annan vilar där nu?
Jag har kontaktat församlingen för att se vad de kan bekräfta, så arbetet fortsätter...
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

IDA
DE GEER
(1853‑1926)

g. Printzsköld

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

TEKLA
PETTERSSON
(1858‑1923)

g. Jubell

EBBA
LIDMAN
(1827‑1909)

g. De Geer

CARL
LIDMAN
(1887‑1947)

g. Svensson

NAEMI
GUSTAFSSON
(1911‑1988)

g. Liedman

EBBA
SYLVAN
(1871‑1947)

g. Jonsson

EIVOR
LIEDMAN
(1944‑1992)

f.h. Waholm
Slumpade bilder