BLOGG
Lidmanska dödliga tragedier [30 januari 2023]
Publicerat
Detta blogginlägg är naturligtvis inte ett komplett inlägg över alla Lidmanska dödliga tragedier. Vissa har jag hoppat över, antingen av integritetsskäl (de ligger allt för nära i tiden) eller helt enkelt på grund av okunskap.
Förlorade barnkullar
Domprostinnan Ebba Annerstedt
Den första personen jag tänker på är Ebba Annerstedt, som efter att ha förlorat en dotter och (som änka) fyra söner. Hennes trauma är relativt väldokumenterat i Sven Lidmans böcker (till exempel "Gossen i grottan" [Natur & Kultur, 1952]). Detta är fullt naturligt eftersom Sven Lidman, som var barnbarn till Ebba Annerstedt (de träffades dock aldrig, Ebba Annerstedt avled innan Sven Lidman föddes). Sven Lidman tillbringade på 1890-talet en tid på Lilla Gullborg, där Ebba Annerstedt bott i början av 1860-talet. Där träffade Sven Lidman personer som kom ihåg Ebba Annerstedt och som kunde berätta om farmoderns trauma. Där träffade han sin syssling Albertina Ringstrand (som dessutom mot slutet av sitt liv bodde hos Sven LidmanStora Vilunda).
Av parets sex barn överlevde fick de begrava fyra: Petter Gustaf Lidman (död 1783), Carl Lidman (död 1788), Carl Petter Lidman (död 1797) och Johan Erik Lidman (död 1800).
Tyvärr har vi inga vittnesmål om detta trauma.
Av parets nio barn skulle Lena Bolling mellan åren 1784 och 1830 få begrava hela åtta. Maken Johan Lidman avled redan 1795 fick därmed endast genomlida fyra av dessa dödsfall.
Inte heller om detta trauma har vi inga vittnesmål.
Margaret De Geer, dotter till Ebba Lidman och Gerhard De Geer, skulle förlora fyra barn: tre genom självmord och en i en flygolycka.
Om dessa händelse går det att läsa i "Råbelöf: Från forntid till framtid" [JM Förlag, 2011]:

Fyra söner dör

[Douglas Kennedy, 1884-1905]

Officersaspiranten Douglas Kennedy tog sitt liv 1905, på sin myndighetsdag, på Hotel Temperance i Malmö. Modern skrev 31 aug, innan hon visste något, till honom: "Min egen älskade Douglas. På Din myndighetsdag min afhållne son, lyckönskar jag Dig så der af hjertat, som endast en Mamma kan göra och jag hoppas att allt det solsken och all den lycka skall komma Dig till del, som låter sig förenas med Dina bästa egenskapers tillväxt och andliga förkofran."

[John Kennedy, 1888-1910]

Underlöjtnanten vid Svea Artilleriregemente, John Bernard Thomas Kennedy, född 20 jul 1888, avled, troligen för egen hand, i Stockholm 28 jan 1910. Enligt doktor Lagerlöf av sinnesförvirring. Fadern James som förklarats omyndig 1908, hade av sonen John lånat 16 667 kr 22 okt 1909.

[Raoul Kennedy, 1893-1921]

Vid 12-tiden 23 sep 1921 inträffade på flygfältet Segevång utanför Malmö en svår flygolycka. Två officerare, flygaren och löjtnanten vid Karlskrona grenadjärregemente Folke Raab och hans passagerare, löjtnanten vid kronprinsens husarregemente Raoul David Kennedy, dödsstörtade. "Motorn arbetade väl in i det sista, men hastigheten vid glidningen överskattades av flygarna, varigenom glidningen övergått i störtning." Båda officerarna blev fullständigt uppbrända.

Raoul Kennedy [1893-1921] bestods militära hedersbetygelser i form av ett ståtligt liktåg genom Kristianstad och ut till Råbelöfs kyrka. Mängder av åskådare kantade tågets väg.

[Robert Kennedy, 1890-1943]

Ryttmästare Robert Archibald Kennedy, född på Råbelöf 1890, tog 1943 sitt liv. Han blev student i Kristianstad 1909, underlöjtnant vid Svea Artilleriregemente 1913, löjtnant 1916 och 1919 övergick han till livgardet till häst, där han utnämndes till ryttmästare 1927.

Av fem söner till Margaret och James Kennedy dör alltså fyra i förtid.

"Råbelöf: Från forntid till framtid"
Ida De Geer, syster till den ovan nämnda Margaret De Geer, och även hon dotter till Ebba Lidman och Gerhard De Geer, skulle förlora två barn under nyåret 1908-1909.
Sönerna Oscar Printzsköld och Erik Printzsköld var på en skidresa i Storlien men blev överraskade av en snöstorm och omkom. Mer om denna händelse går det att läsa om i BLOGG: Minnesblad: Oscar och Erik Printzsköld.
Ida De Geers sonson Roland Printzsköld [1923-] skriver i "Från spaningstunna till gödseltunna: Minnen ur ett liv som spaningsflygare och bonde" [Disa förlag, 2022] ska Ida De Geer aldrig ha kom över chocken och blev rullstolsbunden för resten av sitt liv. Familjen köpte sedan köpte gården Krusenhof och i det hus man lät bygga installerades även en hiss för att underlätta tillvaron för henne.
Sofia Lidman fick begrava fyra av sina sex barn, ett öde som jag har bloggat om i BLOGG: Sofia Lidmans tragiska öde och ättlingar.
Individuella tragiska öden
Johanna Lidman (dotter till de ovan nämnda Johan Lidman och Lena Bolling) föder 1823 en dotter, Charlotte Wallin. Men endast tre år gammal faller lilla Charlotte Wallin faller ner i en brunn och drunknar. Hon hittas där av modern Johanna Lidman, som avlider kort därefter i sviterna av denna händelse (1826). I Johanna Lidmans dödsnotis står det kort men tragiskt: "Sorg öfver sitts barns död i en källare [brunn], nervfeber". (Johanna Lidmans död var alltså en av de åtta dödsfall av barn som modern Lena Bolling fick uppleva.)
Ett dödligt vådaskott i huvudet
Exakta detaljerna kring denna händelse är inte kända men de stora dragen är det i alla fall. 5 nov 1886 träffas två söner till Sofia Catharina Rosendahl (i sin tur dotter till Lena Lidman): Ernst August Söderbäck [1865-1942] och Gustaf Leopold Söderbäck [1862-1886]. Den yngre av de två, Ernst August Söderbäck, ska visa den äldre brodern ett vapen men av misstag avfyras detta och Gustaf Leopold Söderbäck träffas i huvudet. Denne avlider senare på sjukhus efter att ha förlorat allt för mycket blod.
(Tre av Sofia Catharina Rosendahls söner, bland annat Ernst August Söderbäck, finns på bild: BILDER: #2113.)
Mer om den Lidmanska Söderbäck-grenen kan det läsas om i BLOGG: Beata, ett livsöde under 1800-talet.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman

OTTO
LIDMAN
(1822‑1858)

Ogift.

EBBA
LYTH
(1880‑1957)

g. Sylvan

INA
GRILL
(1858‑1926)

g. Tersmeden

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder

BRITA
OTTERDAHL
(1890‑1987)

g. Lidman

CARL
LIDMAN
(1887‑1947)

g. Svensson

GÖSTA
LIDMAN
(1926‑2007)

g. Gustafsson

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

ERIK
LIEDMAN
(1907‑1986)

g. Gustafsson
Slumpade bilder