BLOGG
Kyrkoherdar, prostar och komministrar: Om kyrkliga titlar [7 oktober 2017]
Publicerat
Detta blogginlägg ska främst ses som ett appendix till BLOGG: Lidmännen och de prästliga anorna och BLOGG: Wolffska anor, c. 1575-1942 men kanske även framtida där prästerliga anor behandlas.
När jag började sortera och organisera de Lidmanska anorna hade jag, som de flesta andra, ingen direkt koll på titlar som domprost, komminister, kyrkoherde och än mindre på organisatoriska enheter som kontrakt, pastorat, församlingar och socknar.
Jag har försökt få grepp om dessa men det är inte helt enkelt eftersom undantag alltid finns och olika titlar och system har använts under olika historia perioder.
Men så här sammanfattar jag det:
Längst ner i kyrkohierarkin finner vi komministern, som leder en församling eller socken (historiska sett så fanns socknar på landet, församlingar i tätbebyggelse eller städer).
Flera församlingar/socknar utgör tillsammans ett pastorat, som leds av en kyrkoherde (före mitten av 1800-talet användes titeln pastor).
Flera pastorat utgör tillsammans ett kontrakt, som leds av en kontraktsprost.
Flera kontrakt utgör tillsammans ett stift, som leds av en biskop.
Alla stift i Sverige faller in under ärkestiftet Uppsala stift, som leds av ärkebiskopen (ärkestiftet bildades 1164, före detta tillhörde svenska kyrkan Bremen Ärkestift). Från införandet av protestantismen på 1500-talet blev ärkebiskopen ansvarig inför kungen (osäker på om detta gäller efter den separation av stat och kyrka som genomfördes 2000).
En sak till: en kyrkoherde kan vara kopplad till en församling eller socken, om denna är en så kallad moderförsamling i pastoratet.
Fyra nyanser av prostar
Termen prost är används ibland lite slarvigt och något förvirrande eftersom exakt vad den syftar på oftast baseras på sammanhanget (ett sammanhang som ibland saknas!).
Fyra sorters prostar jag i alla fall stött på:
  1. Domprost kallas kyrkoherden i en domkyrkoförsamling (till exempel Sven Lidman, Domprost i Linköping domkyrkoförsamling).
  2. Kontraktsprost kallas ledaren för ett kontrakt (se ovan).
  3. Häradsprost är en kontraktsprost vars kontrakt geografisk överensstämmer med en så kallad härad (en icke-kyrklig term).
  4. Hedersprost (formellt Honoris causa eller bara H.C., själv använder jag den kortare titeln prost) är en kyrkoherde med utökade privilegier (till exempel Sven Lidman, Prost i Tingstad socken, eller Johan Bernhard Wolff, Prost i Karlskrona tyska församling).
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

KARIN
FROSTENSON
(1946‑)

g. Hillersberg
g. Saltnessand

INGA-MAJ
GUSTAFSSON
(1926‑2006)

g. Lidman

SAM
LIDMAN
(1923‑2012)

g. Appelquist

AGATHE
WACHTMEISTER
(1863‑1940)

g. De Geer

OLGA
WOLFF
(1851‑1925)

g. Lidman

CARL JOHAN
PETTERSSON
(1829‑1908)

f.h. Lidman

JENNY
BENZELSTIERNA
(1805‑1880)

g. Lidman

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

CLAES
GRILL
(1817‑1907)

g. Lidman

ANNE-MARIE
LIDMAN
(1912‑2000)

g. Hollinger

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg
Slumpade bilder