BLOGG
Lidmännen och de prästliga anorna [22 augusti 2017]
Publicerat
En berättelse om två idéer
Detta inlägg handlar om två idéer som har flutit runt i mitt huvud under ett par år. Den första är att göra en sammanställning över de prästliga anor som jag stött på i mitt genealogiska arbete. Den andra är att vi troligtvis är ättlingar till Gustaf Vasa. Och eftersom detta (eventuella) släktskap går via dessa präster så blir det naturligt att inkorporera dessa två idéer i en och samma inlägg.
TIPS: För information om de titlar som används nedan, läs BLOGG: Kyrkoherdar, prostar och komministrar: Om kyrkliga titlar.
Två systrar Wolff, två bröder Lidman
Alla idag levande Lidmän härstammar från antingen paret Rudolf Lidman och Olga Wolff eller paret Johan Lidman (yngre bror till Rudolf Lidman) och Helny Wolff (yngre syster till Olga Wolff) så gäller därmed nedanstående genealogiska information båda dessa grenar, även om historien tar avstamp i en scen mellan Olga Wolff och sonen Sven Lidman.
De två prästliga släkterna: Wolff och Lidman
Det hela börjar med en scen jag läst om, en scen som torde ha utspelat på 1890-talet, troligtvis i våningen på Brunkebergstorg 9. Scenen involverar Sven Lidman (då endast ett barn) som får en utskällning av sin mor Olga Wolff efter att han har gjort något dumt (vilket han verkar ha gjort rätt ofta). Genom sitt "okristliga beteende" så bannar Olga Wolff sin son med orden "och du som kommer från två prästsläkter! Det är tur att moster Ebba inte längre lever..." (hon syftade på Ebba Annerstedt, sin svärmor och lille Svens farmor).
Jag funderade länge på vilka två prästsläkter min gammelgammelfarmor Olga Wolff faktiskt syftade på. Släkten Lidman (och tillhörande anor) borde vara den ena, det är rätt uppenbart, men vilken var den andra släkten?
Initialt tänkte jag släkten Annerstedt, där den ovan nämna farmodern Ebba Annerstedts farfar, Daniel Annerstedt var Prost i Börje socken och vars far Petrus Johannis Annerstadius [1678-1732] var Kyrkoherde i Femsjö socken (dess hustru Brita Naestadia [1685-1727] var dessutom dotter till Magnus Naestadius [1637-1711], Kyrkoherde i Femsjö socken han med). Men dessa tillhörde Lidmansidan, tänkte jag... Inte kan det vara så? Hur tänkte Olga Wolff?
Men kanske syftade hon på sina egna anor, det vill säga lille Sven Lidmans anor på mödernet, släkten Wolff? Olga Wolffs farfar far, Johan Bernhard Wolff, hade varit Prost i Karlskrona tyska församling, och jag visste att det fanns lite fler präster bland där bortom... Men kunde verkligen ses som prästsläkt? Oavsett så började jag rota och sökandet efter präster på Wolff-sidan ledde till nya, oväntade fynd: det visade sig att det myllrade av präster även på denna sida.
Det är naturligtvis svårt att veta definitivt vilka släkter Olga Wolff syftade på, speciellt efter så här lång tid, men oavsett så skulle jag säga att det släkterna Lidman och Wolff.
På Wolff-sidan hittar man huvudsakligen präster (i Danmark) samt kyrkoherdar (i Sveriges södra landskap så som Halland, Skåne, Blekinge, etcetera) medan man på Lidman-sidan hittar liknande titlar men även titlar högre upp i den kyrkliga hierarkin såsom kontraktsprostar, biskopar och till och med en och annan ärkebiskop (på denna sidan befinner vi oss geografiskt i Mälardalen, Östergötland, Småland och Uppland).
Varför så många präster?
Den uppenbara förklaringen är att helt enkelt gifte sig i stor utsträckning inom samma samhällsklass som man själv tillhörde men det är ett annat fenomen som jag har stött på: att en präst gifter sig med företrädarens dotter. Detta innebär att barnen från detta äktenskap hade en far och morfar som båda var präster, och hittar du en anfader som var präst så är det rätt stor chans att du har fler prästliga anor på dennes svärfars sida.
Exempel på detta är:
Dessa exempel är uteslutande från de två nedanstående träden, men jag har stött på det i och med min forskning i andra prästliga släkter så pass många gånger att det inte kan vara en tillfällighet.
Wolff-sidan

MADS
BREDAL
?-?

Präst
Vigersted

 
 
 
 
 

MAGNUS THESEI IGNAEUS
WADSTENENSIS
1598-1671

Kyrkoherde
Östra Ryd


ANDREAS
HORNÉRUS
1604-1670

Kyrkoherde
Fornåsa

 
 
 
 
 
 
 
 

RASMUS
BREDAL
1610?-1677?

Kyrkoherde
Lövestad

 

GUDMUND
BROCK
1610-1682

Kyrkoherde
Borgeby


JÖRGEN
WOLFF
?-1649

Präst
Ubjerg

 
 

JOHANNES
RYDELIUS
1634-1717

Kyrkoherde
Norra Vånga


KATARINA
HORNÉRA
1643-1726

 
 
 
 
 
 
 
 

DOROTEA
BREDAL
1649-1716


GERT
UPPENDICK
1645-1700

Kyrkoherde
Lövestad


HANS
BROCK
1634-1694

Kyrkoherde
Halmstad


DITLEV
WOLFF
1622?-1699


CHRISTIAN
PETRÆUS
1607-1675

Präst
Ubjerg


ANDREAS
AMBDERS
1613-1687

Präst
Burkal


MARGARETA
RYDELIA
1682-1772


ANDREAS
NELANDER
1672-1716

Kyrkoherde
Fornåsa

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNA
UPPENDICK
1676-1728


CHRISTOPHER
BROCK
1677-1731

Kyrkoherde
Lövestad


JOHANNES
WOLFF
1647-1700

Präst
Ubjerg


MARIE
PETREJA
1657-?


JOHAN BERNHARD
AMBDERS
1664-1746

Präst
Westerland


SEGUD
LANGVAGEN
1711-1753

Kyrkoherde
Västra Sallerup


KATARINA
NELANDER
1709-1770

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETER
WOLFF
1697-1762

Handlare

 

MARGARETA MARIA
AMBDERS
1707-1746


JONAS
SEEHUSEN
1715-1794

Häradsprost
Harjager


ELSA
LANGVAGEN
1739-1810

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULRIKA
BROCK
1753-1812

 
 

ANNA MARGARETA
SEEHUSEN
1758-1821


FREDRIK
STENBECK
1743-1789

Amiralitets-pastor
Karlskrona

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLGA
WOLFF
1851-1925

Hyresvärdinna
Brunkebergstorg 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidman-sidan
 
 

OLOF
SIMONSSON
1560-1639

Kyrkoherde
Horn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NILS
ENANDER
1574-1643

Kontraktsprost
Kinda


ELISABETH
LUTH
1600?-1622


JONAS
HÖÖK
?-1614

Kyrkoherde
Burseryd

 

PETTER
GUTHEIM
1595-1644

Kyrkoherde
Riga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGARETA
JÖNSDOTTER
1615-1651


JONAS
PALMGREN
?-1659

Kyrkoherde
Gränna


KARIN
HÖÖK
?-1652


GETRUD
GUTHEIM
1643-1683


LARS
WANDALIN
1618-1687

Kyrkoherde
Marstrand

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELISABETH
GYLLENADLER
1639-1680


ANNA
PALMGREN
?-1661


HAQUINUS NICOLAI
HUMBLE
1600?-1659

Kyrkoherde
Gränna


ELISABETH
WANDALIN
1650-1731


HANS
DAMIANUS VAN HVEDSTORP
1610?-1687

Kyrkoherde
Rödön

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGNUS
NAESTADIUS
1637-1711

Kyrkoherde
Femsjö


PETER
HUMBLE
?-1697


CHRISTINA
GEZELIA
1685-1733


CECILIA
BAGGE
?-1711


EMANUEL
WIDEGREN
1669?-1749

Tullförvaltare
Västervik

 
 
 
 
 
 
 
 

PETRUS JOHANNIS
ANNERSTADIUS
1678-1732

Kyrkoherde
Femsjö


BRITA
NAESTADIA
1685-1727

 

CARL FREDRIK
WIDEGREN
1701-1767

Tullförvaltare
Norrköping

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mest uppenbara personerna att nämna är naturligtvis Sven Lidmans farfar Sven Lidman, Domprost i Linköping domkyrkoförsamling, och farfars far Sven Lidman, Prost i Tingstad socken. Dess hustru Catharina Landberg var dessutom dotter till Gustaf Landberg (Komminister i S:t Johannes församling) och Fredrika Widegren, vars farmors far var Fredrik Bagge, Kyrkoherde i Marstrand församling. Fredrik Bagges hustru Elisabeth Wandalin var dessutom dotter till Lars Wandalin, även han Kyrkoherde i Marstrand församling. Dessutom var Fredrika Widegrens farfars far Kyrkoherde i Rödön socken med namnet Hans Damianus van Hvedstorp [1610?-1687] (troligtvis, LÄS MER: BLOGG: Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek).
Ebba Annerstedts farfar Daniel Annerstedt och anorna där har redan nämnts, men på farmodern Ebba Humbles sida finns det gott om präster därmed. Ebba Humbles far var Gustaf Adolf Humble (Biskop i Växjö stift) och Ebba Humbles mor Christina Ehrenlund var dotter till Christina Gezelia [1685-1733], dotter till Johannes Gezelius (Biskop i Åbo stift), son till Johannes Gezelius (Biskop i Åbo stift han med).
I det Annerstedtska sammanhanget är Carl von Rosenstein (Ärkebiskop i Uppsala stift) värd att nämna. Även om det inte finns någon genetisk länk så var han gift med Ebba Annerstedts moster Henriette Cederström men han såg även Ebba Annerstedt som sin fosterdotter (LÄS MER: BLOGG: Biografi: Ebba Annerstedt). Han var troligen den som förde Ebba Annerstedt och Sven Lidman samman (LÄS MER: BLOGG: Biografi: Sven Lidman, 1784-1845).
Men det finns mer bland Ebba Annerstedts anfädrar, dock får man gå en bra bit tillbaka: hennes morfars farfars var Carolus Carlsson, Biskop i Västerås stift. Och dess hustru, Margareta Adlerberg, var dotter till Olof Svebilius, Ärkebiskop i Uppsala stift. Olof Svebilius hustru var Elisabeth Gyllenadler [1639-1680], dotter till Samuel Enander (Biskop i Linköping stift), som i sin tur var son till Nils Enander [1574-1643], Kontraktsprost i Kinda kontrakt. Elisabeth Gyllenadler morfar var dessutom Jonas Gothus, Biskop i Linköping stift han med. Jonas Gothus hustru var Elisabeth Luth [1600?-1622], dotter till Olof Simonsson [1560-1639], Kyrkoherde i Horn socken och Margareta Eriksdotter, som enligt vissa källor var dotter till Erik XIV och hans frilla Agda Persdotter.
Lidmännen, Vasa-ättlingar?
Nu kanske en och annan höjde på ögonbrynen angående det där med Erik XIV. Detta skulle göra alla Lidmän som är ättlingar till Ebba Annerstedt till Vasa-ättlingar (Erik XIV var son till Gustaf Vasa).
Liknade teorier har lagts fram, men då med mer långtgående aspirationer: Sam Lidman (1824-1897) gjorde på 1800-talet Harald Hårfager till Lidmansk anfader (LÄS MER: BLOGG: Sam Lidman - Den kreative släktforskaren). Detta brände en del skepp inför liknande teorier - jag minns när jag nämnde denna Vasa-teori för min mormor Catherine Grentzelius varvid hon fick ett bekymrat utseende och sade "Jonas, bli ingen ny Sam Lidman".
Det vill jag absolut inte heller. Men jag vill inte avfärda idén som ren fantasi heller och det finns en tredje väg att gå, agnosticism: det är inte säkert, men det är möjligt.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

HÉLÈNE
LIDMAN
1983-

f.h. Österlund

ANNA
SYLVAN
1862-1937

Ogift.

OTTO
LIDMAN
1822-1858

Ogift.

G-A
LIDMAN
1895-1962

g. Engström

THURE
LIDMAN
1833-1889

Ogift.
Slumpade bilder