» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Lidmännen och de prästliga anorna [22 aug 2017]
Publicerat: 22 aug 2017
Detta inlägg handlar om två idéer som har flutit runt i mitt huvud under ett par år. Den första är att göra en sammanställning över de prästliga anor som jag stött på i mitt genealogiska arbete. Den andra är att vi troligtvis är ättlingar till Gustaf Vasa. Och eftersom detta (eventuella) släktskap går via dessa präster så blir det naturligt att inkorporera dessa två idéer i en och samma inlägg.
TIPS: För information om de titlar som används nedan, läs BLOGG: Kyrkoherdar, prostar och komministrar: Om kyrkliga titlar.
Alla idag levande Lidmän härstammar från antingen paret Rudolf Lidman och Olga Wolff eller paret Johan Lidman (yngre bror till Rudolf Lidman) och Helny Wolff (yngre syster till Olga Wolff) så gäller därmed nedanstående genealogiska information båda dessa grenar, även om historien tar avstamp i en scen mellan Olga Wolff och hennes son Sven Lidman.
Det hela börjar med en scen jag läst om, en scen som torde ha utspelat på 1890-talet, troligtvis i våningen på Brunkebergstorg 9. Scenen involverar Sven Lidman (då endast ett barn) som får en utskällning av sin mor Olga Wolff efter att han har gjort något dumt (vilket han verkar ha gjort rätt ofta). Genom sitt "okristliga beteende" så bannar Olga Wolff sin son med orden "och du som kommer från två prästsläkter! Det är tur att moster Ebba inte längre lever..." (hon syftade på Ebba Annerstedt, sin svärmor och lille Svens farmor).
Jag funderade länge på vilka två prästsläkter min gammelgammelfarmor Olga Wolff faktiskt syftade på. Släkten Lidman borde vara den ena, det är rätt uppenbart, men vilken var den andra släkten? Initialt tänkte jag släkten Annerstedt, där den ovan nämna farmodern Ebba Annerstedts farfar, Daniel Annerstedt var Prost i Börje socken och vars far Petrus Johannis Annerstadius [1678-1732] var Kyrkoherde i Femsjö socken (dess hustru Brita Naestadia [1685-1727] var dessutom dotter till Magnus Naestadius [1637-1711], Kyrkoherde i Femsjö socken han med).
Men det verkar som om så inte var fallet, eftersom efterforskningarna ledde till nya, oväntade fynd...
Wolff-sidan

Mads
Bredal
?-?

Präst
Vigersted
 
 
 
 
 

Magnus Thesei Ignaeus
Wadstenensis
1598-1671

Kyrkoherde
Östra Ryd

Andreas
Hornérus
1604-1670

Kyrkoherde
Fornåsa
 
 
 
 
 
 
 
 

Rasmus
Bredal
1610?-1677?

Kyrkoherde
Lövestad
 

Gudmund
Brock
1610-1682

Kyrkoherde
Borgeby

Jörgen
Wolff
?-1649

Präst
Ubjerg
 
 

Johannes
Rydelius
1634-1717

Kyrkoherde
Norra Vånga

Katarina
Hornéra
1643-1726

 
 
 
 
 
 
 
 

Dorotea
Bredal
1649-1716


Gert
Uppendick
1645-1700

Kyrkoherde
Lövestad

Hans
Brock
1634-1694

Kyrkoherde
Halmstad

Ditlev
Wolff
1622?-1699


Christian
Petræus
1607-1675

Präst
Ubjerg

Andreas
Ambders
1613-1687

Präst
Burkal

Margareta
Rydelia
1682-1772


Andreas
Nelander
1672-1716

Kyrkoherde
Fornåsa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna
Uppendick
1676-1728


Christopher
Brock
1677-1731

Kyrkoherde
Lövestad

Johannes
Wolff
1647-1700

Präst
Ubjerg

Marie
Petreja
1657-?


Johan Bernhard
Ambders
1664-1746

Präst
Westerland på Sylt

Segud
Langvagen
1711-1753

Kyrkoherde
Västra Sallerup

Katarina
Nelander
1709-1770

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jöns
Brock
1715-1793

Kontraktsprost
Lister och Bräkne

Peter
Wolff
1697-1762

Handlare
 

Margareta Maria
Ambders
1707-1746


Jonas
Seehusen
1715-1794

Häradsprost
Harjager

Elsa
Langvagen
1739-1810

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrika
Brock
1753-1812

 
 

Anna Margareta
Seehusen
1758-1821


Fredrik
Stenbeck
1743-1789

Amiralitets-pastor
Karlskrona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Peter
Wolff
1774-1840

Jordbrukare
Listerby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hindrik
Wolff
1815-1899

Kronofogde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga
Wolff
1851-1925

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven
Lidman
1882-1960

Frikyrkopastor
 
 
 
 
I och med jobbet med detta inlägg har jag faktiskt hittat jag en hel uppsjö präster bland Olga Wolffs anfädrar. Känd sedan tidigare var hennes farfars far Johan Bernhard Wolff, Prost i Karlskrona tyska församling. Men totalt okänt var att dennes hustru Ulrika Brocks far (Jöns Brock [1715-1793], Kontraktsprost i Lister och Bräkne kontrakt), farfar (Christopher Brock [1677-1731], Kyrkoherde i Lövestad socken), farfars far (Hans Brock [1634-1694], Kyrkoherde i Halmstad socken) och farfars farfar (Gudmund Brock [1610-1682], Kyrkoherde i Borgeby socken) var alla präster. Även på Olga Wolffs farmors, Christina Elisabeths Stenbecks sida, finns det gott om präster. Så på Wolff-sidan finns det präster som går tillbaka ett par hundra år (se trädet ovan).
Nu vet jag inte hur mycket Olga Wolff kände till om dessa anor men troligtvis syftade hon på dessa personer.
Lidman-sidan
 
 
 
 

Olof
Simonsson
1560-1639

Kyrkoherde
Horn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nils
Enander
1574-1643

Kontraktsprost
Kinda

Jonas
Gothus
1587-1644

Biskop
Linköping

Elisabeth
Luth
1600?-1622


Jonas
Höök
?-1614

Kyrkoherde
Burseryd
 

Petter
Gutheim
1595-1644

Kyrkoherde
Riga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta
Jönsdotter
1615-1651


Jonas
Palmgren
?-1659

Kyrkoherde
Gränna

Karin
Höök
?-1652


Johannes
Gezelius
1615-1690

Biskop
Åbo

Getrud
Gutheim
1643-1683

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth
Gyllenadler
1639-1680


Olof
Svebilius
1624-1700

Ärkebiskop
Uppsala

Anna
Palmgren
?-1661


Haquinus Nicolai
Humble
1600?-1659

Kyrkoherde
Gränna

Johannes
Gezelius
1647-1718

Biskop
Åbo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnus
Naestadius
1637-1711

Kyrkoherde
Femsjö

Peter
Humble
?-1697


Christina
Gezelia
1685-1733


David
Lund
1657-1729

Biskop
Viborg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olof
Cederström
1679-1745

Riksråd

Petrus Johannis
Annerstadius
1678-1732

Kyrkoherde
Femsjö

Brita
Naestadia
1685-1727

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claes
Cederström
1726-1778

Militär
 

Ebba
Humble
1734-1796

 

Gustaf
Landberg
1717-1781

Komminister
S:t Johannes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel
Annerstedt
1764-1812

Sekreterare

Sven
Lidman
1757-1823

Prost
Tingstad

Brita
Landberg
1754-1810

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven
Lidman
1784-1845

Domprost
Linköping
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf
Lidman
1828-1889

Tullkontrollör
Helsingborg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sven
Lidman
1882-1960

Frikyrkopastor
 
 
De mest uppenbara personerna att nämna är naturligtvis Sven Lidmans farfar Sven Lidman, Domprost i Linköping domkyrkoförsamling, och farfars far Sven Lidman, Prost i Tingstad socken (hustrun Brita Landberg var dessutom dotter till Gustaf Landberg, Komminister i S:t Johannes församling)
Ebba Annerstedts farfar Daniel Annerstedt och anorna där har redan nämnts, men på farmodern Ebba Humbles sida finns det gott om präster därmed. Ebba Humbles far var Gustaf Adolf Humble (Biskop i Växjö stift) och Ebba Humbles mor Christina Ehrenlund var dotter till Christina Gezelia [1685-1733], dotter till Johannes Gezelius (Biskop i Åbo stift), son till Johannes Gezelius (Biskop i Åbo stift han med).
I det Annerstedtska sammanhanget är Carl von Rosenstein (Ärkebiskop i Uppsala stift) värd att nämna. Även om det inte finns någon genetisk länk så var han gift med Ebba Annerstedts moster Henriette Cederström men han såg även Ebba Annerstedt som sin fosterdotter (LÄS MER: BLOGG: Biografi - Ebba Annerstedt). Han var troligen den som förde Ebba Annerstedt och Sven Lidman samman (LÄS MER: BLOGG: Biografi - Sven Lidman [1784-1845]).
Men det finns mer bland Ebba Annerstedts anfädrar, dock får man gå en bra bit tillbaka: hennes morfars farfars var Carolus Carlsson, Biskop i Västerås stift. Och dess hustru, Margareta Adlerberg, var dotter till Olof Svebilius, Ärkebiskop i Uppsala stift. Olof Svebilius hustru var Elisabeth Gyllenadler [1639-1680], dotter till Samuel Enander (Biskop i Linköping stift), som i sin tur var son till Nils Enander [1574-1643], Kontraktsprost i Kinda kontrakt. Elisabeth Gyllenadler morfar var dessutom Jonas Gothus, Biskop i Linköping stift han med. Jonas Gothus hustru var Elisabeth Luth [1600?-1622], dotter till Olof Simonsson [1560-1639], Kyrkoherde i Horn socken och Margareta Eriksdotter, som enligt vissa källor var dotter till Erik XIV och hans frilla Agda Persdotter.
Lidmännen, Vasa-ättlingar?
Nu kanske en och annan höjde på ögonbrynen angående det där med Erik XIV. Detta skulle göra alla Lidmän som är ättlingar till Ebba Annerstedt till Vasa-ättlingar (Erik XIV var son till Gustaf Vasa).
Liknade teorier har lagts fram, men då med mer långtgående aspirationer: Sam Lidman (1824-1897) gjorde på 1800-talet Harald Hårfager till Lidmansk anfader (LÄS MER: BLOGG: Sam Lidman - Den kreative släktforskaren). Detta brände en del skepp inför liknande teorier - jag minns när jag nämnde denna Vasa-teori för min mormor Catherine Grentzelius varvid hon fick ett bekymrat utseende och sade "Jonas, bli ingen ny Sam Lidman".
Och det vill jag absolut inte. Men jag vill inte avfärda idén som ren fantasi heller och det finns en tredje väg att gå, agnosticism: det är inte säkert, men det är möjligt.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade profiler

Olga
Wolff
1851-1925

g. Lidman

Anna
Sandberg
1983-

g. Trolle-Lindgren
Slumpade bilder