PERSONGALLERI
Benjamin Tersmeden [1841-1923]
Förnamn
Erik Benjamin
Yrke
Häradshövding
 
 
 
Kategori
Ingift
Föräldrar
Benjamin Tersmeden [1803-1891] och Erika Kihlstedt [1810-1884]
Född
Döpt
Död
Gravsatt
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Gustaf Tersmeden g. Versteegh / g. Kempe
1881-1933
 
  › Wilhelm Tersmeden Ogift.
1882-1950
 
  › Benny Tersmeden g. Kleberg
1884-1953
 
  › Ida Tersmeden g. Arfwedson
1886-1964
 
  › Folke Tersmeden g. Wahlgren
1892-1976
Tidslinje
Född 
Giftermål med Ina Grill 
Född: Gustaf Tersmeden (barn) 
Född: Wilhelm Tersmeden (barn) 
Född: Benny Tersmeden (barn) 
Född: Ida Tersmeden (barn) 
Född: Folke Tersmeden (barn) 
Gravsatt 
Bilder
Personbilder
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-