PROFIL

Ingrid Melander (1884-1960)

Förnamn
Ingrid
Kategori
Ingift
Extern URL
-
Föräldrar
Emil Melander (1845-1933) och Emmy Hjortsberg (1862-1931)
Född
Döpt
Död
18 januari 1960, Krusenhof
Gravsatt
?, 1:V000602

Äktenskap

29 september 1917

Ulla Printzsköld
1918-1994
Caroline Printzsköld
1920-1971
Roland Printzsköld
1923-
Malin Printzsköld
1926-2021
Marie Printzsköld
1930-1988

Bilder

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Mauritz Åström
(1860-1924)


Jan Berggrén
(1950-1972)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Ebba Sylvan
(1871-1947)


Pekka Langer
(1919-1996)


Wilhelm Jubell
(1858-1902)


Amanda Karlsson
(1880-1951)