PROFIL

Sven Lidman (1757-1823)

Förnamn
Sven
Generation
1
Extern URL
Föräldrar
Peder Larsson (1720-1785) och Annika Bengtsdotter (1720-1803)
Född
19 januari 1757, Lidhult norrgård
Döpt
23 januari 1757, Flisby socken
Död
15 juni 1823, Tingstad prästgård
Gravsatt
19 juni 1823, Tingstad kyrkogård
Yrke
 
 

Övrigt

I ett antal källor så står det felaktigt att Sven Lidman ska ha varit född 1754 men rätt år är 1757. Detta gör detta alltså Sven Lidman till den yngsta av Peder Larssons söner (de andra två är Lars Lidman, född 1752, samt Johan Lidman, född 1755).

Bilder

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

Bloggen

Bilder

Profiler


Lilian Lindgren
(1922-2006)


Emelie Lidman
(1812-1897)


Boa Lindgren
(1921-2005)


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Gerhard Lindgren
(1883-1930)


Caroline De Geer
(1861-1943)


Ingrid Melander
(1884-1960)


Lisa Sylvan
(1878-1960)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Margaret De Geer
(1863-1926)


Ina Grill
(1858-1926)


Pekka Langer
(1919-1996)