PROFIL

Catharina Landberg (1754-1810)

Förnamn
Catharina Birgitta
Kategori
Ingift
Extern URL
-
Föräldrar
Gustaf Landberg (1717-1781) och Fredrika Widegren (1730-1778)
Född
29 september 1754, Kapellansgården
Döpt
30 september 1754, S:t Johannes församling
Död
16 januari 1810, Tingstad prästgård
Gravsatt
26 januari 1810, Tingstad kyrkogård

Bilder

-

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Anna Sylvan
(1862-1937)


Erik Printzsköld
(1889-1908)


Gerhard Lindgren
(1883-1930)


Gerhard De Geer
(1819-1876)


Johan Lidman
(1937-2019)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Lisen Lidman
(1835-1878)


Siv Liedman
(1940-2021)


Boa Lindgren
(1921-2005)