» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Dödsruna - Sven Lidman [1757-1823] [18 maj 2014]
Publicerat: 18 maj 2014
Sven Lidmans dödsruna.

Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 jan 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 apr 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 dec 1782 med Catharina Brita Landberg [Brita Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 16 jan 1810. Gift andra gången 11 dec 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius [1740?-1795] i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 3 dec 1822. Begravd den 19 jun.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker
Bilder
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade profiler

Elsa
Lidman
1874-1952

Ogift.

Helny
Wolff
1858-1942

g. Lidman

Claes
Grill
1817-1907

g. Lidman

Anna-Clara
Frostenson
1948-

f. Simonsen
g. Svensson

Olga
Wolff
1851-1925

g. Lidman

Anna
Sandberg
1983-

g. Trolle-Lindgren

Claes
Lagerfelt
1878-1965

g. Berg
Slumpade bilder