BLOGG
Nekrolog: Sven Lidman, 1757-1823 [18 maj 2014]
Publicerat

[Sven Lidman] Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 jan 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 apr 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 dec 1782 med Catharina Brita Landberg [Catharina Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 1810. Gift andra gången 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 1822. Begravd den 19 jun.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker
Bilder
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

AGATHE
WACHTMEISTER
(1863‑1940)

g. De Geer

CHILU
LIDMAN
(2010‑)


ANNIKA
LIDMAN
(2018‑)


GULLE
ENGSTRÖM
(1898‑1979)

g. Lidman

CLAES
GRILL
(1817‑1907)

g. Lidman

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

LISEN
LIDMAN
(1835‑1878)

g. Sylvan

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

EDVARD
LIEDMAN
(1876‑1955)

g. Karlsson

HENRIETTE
LIDMAN
(1825‑1906)

g. Grill

PEKKA
LANGER
(1919‑1996)

g. Hermansson
g. Lidman
Slumpade bilder