» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Dödsruna - Sven Lidman [1757-1823] [18 maj 2014]
Publicerat/uppdaterat: 18 maj 2014
Sven Lidmans dödsruna.

Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 januari 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 april 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 december 1782 med Catharina Brita Landberg [Catharina Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 16 januari 1810. Gift andra gången 11 december 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 3 december 1822. Begravd den 19 juni.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker
Bilder
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

James
Kennedy
1848-1916

g. De Geer

Hélène
Lidman
1983-

f. Österlund
Slumpade bilder