» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ORT
Linköping
Platser
Händelser
Karriär
1817
 
Född
Charlotte Ek [1804-1878]
Sofia Ek [1806-1878]
Karin Sparre [1888-1970]
Reinholdt Rehbinder [1890-1969]
Hildegard Rehbinder [1897-1930]
Döpt
Charlotte Ek [1804-1878]
Sofia Ek [1806-1878]
Giftermål
Död
Ebba Lagerfelt [1897-1947]
Karl Alfred Olsson [1884-1948]
Alvin Mathias von Feilitzen [1878-1951]
Gösta Lagerfelt [1884-1967]
Karin Sparre [1888-1970]
Begravning
Gravsatt
Bilder
Platsbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Arkivet
Breven
Volym 1: Svenska brev från Sven Lidman, 1807-1844
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 2: Sven Lidmans inkomna brev, 1811-1823
Carl Meurling
Sven Lidman (f. 1784)
"Köhler"
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Robert von Rosen
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 3: Sven Lidmans inkomna brev, 1824-1845
Johan Janzon
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Olof Hertzman
Sven Lidman (f. 1784)
"J Petersson"
Sven Lidman (f. 1784)
?
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
Hedvig Hamilton
Sven Lidman (f. 1784)
Per Henrik Groth
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 4: Ebba Margareta Annerstedt, 1798-1868
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 5: Appendix, del 1
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 6: Appendix, del 2
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 7: Efterlämnade av Sam Lidman, 1824-1897
Sam Lidman (f. 1824)
Dagboksinlägg
-
Läs mer
Blogginlägg
Diatrioron
"Blodsarv" [Albert Bonniers förlag, 1937]
 
  › "Mit drei Zweigen har mein Geschlecht geblüht..."
  › Den andre Sven Lidman
  › Hos publishL2(105)s skapare
  › Den tredje Sven Lidman
  › Ett genealogiskt preludium
  › Kumlabarnen och deras öden
  › Sammanhang - ansvar - plikt
  › Kumlaflickorna träda in i brudstol
  › Barnbarnen i katedralskola
  › Ur en släkts olyckskrönika
  › Skymtat i de förflutnas segel
  › Vad breven berätta
  › Muntra musikanter
  › Sommarvind
  › Ödesackompanjemang
  › Hemlängtan och nya förhoppningar
  › En skald, en geograf, en filosof och en fysiker funderar på lektorat
  › Lektorer och lärjungar 1820
  › Motström
  › "Tro mig - han kniper det - han griper det"
  › Befordringar och bedrövelser
  › Mödrarnas ångest och lust vid lovets och dödens bädd
  › Fem små arvtagare
  › En predikan av domprosten
  › Hans Alenius och Sven Alenius
 
"Gossen i grottan" [Natur & Kultur, 1952]
 
  › Gäster och främlingar
  › Borgerlig idyll och tragedi
  › Unicus et pauper
  › Tårarnas flod
  › Den sociala plaskdammen
  › Tre pojkar på samhällsstegen
  › En moders svårmod
  › Skeppsbrott
  › I skuggan av katastrofer
  › Fyrtiosju lyckliga år uppå träben
  › Novemberdimmor
  › Långa år få gälda
  › På middag hos fältmarskalk Radetzky och kronofogde Petterson
  › Två otidsenliga original
  › Granater och gräshoppor
  › Under venusstjärnan
  › Avsked och död
  › Sväng högt det trasiga baneret
 
"Lågan och lindansaren" [Natur & Kultur, 1952]
 
  › Primitivus piggelin, Pingstpastor
  › Tre generationer Wolff
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

Claes
Lidman
1831-1857

Ogift.

Karin
Frostenson
1946-

g. Hillersberg
g. Saltnessand

James
Kennedy
1848-1916

g. De Geer

Ina
Grill
1858-1926

g. Tersmeden

Madeleine
Lidman
1964-

g. Lydén
Slumpade bilder