BILDER
#1182
"Louise Arfwedson [1902-1983] och Edward Malm [1899-1983]s bröllop på Ulfshyttan."
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.