BLOGG
De sju släkttavlorna - En översikt [15 september 2012]
Publicerat
Ursprung:
År:
1871 (dock senare reviderad)
Baksidan (denna tavla är av någon anledning dubbelsidig, och inte två separata tavlor) ger en översikt över diverse relaterade, adliga släkter.
Finns som original i två upplagor, som dock inte är helt identiska, varav den ena från början hängde på släkttavlan "Den heraldiska med talspråket" (se nedan).
2011 gjordes tre stycken kopior (ej dubbelsidiga) med hjälp av professionell digitalkamera, professionella utskrifter samt en rammakare. Dessa gjordes åt Elisabeth Lidman, Jonas Lidman samt Sven Lidman (som stod hos honom vid hans sjuksäng under hans sista dagar). 2012 gjordes en fjärde kopia åt Madeleine Lidman.
Bilder
Ursprung:
År:
?
Denna tavla är inte så mycket en släkttavla utan en schematisk översikt med hjälp av ett antal porträtt över familjemedlemmar samt ett antal historiska objekt, bland annat en käpp samt en värja som är korslagda.
Från början var även släkttavlan "Den lite för ambitiösa" och "Den dubbelsidiga" en del av denna komposition.
"Kellgrenska käppen"
Käppen, ska ha kommit från Gustaf III, som gav den till sin sekreterare Johan Henrik Kellgren (och som därav inom familjen kallas "Kellgrenska käppen") och till slut kom i Sam Lidmans ägo som gåva från köpmannen Carl Arfwedson inför Sam Lidman konvalescentresa 1851.
"Cederströmska värjan"
Värjan ska, enligt "Gossen i grottan" [Natur & Kultur, 1952], komma från " Charlotte Cederströms bror" (informationen är tyvärr inte mer specifik än så) som ska ha burit detta värjan under Slaget vid Svensksund samt stormningen av Baltischport. Min slutsats är att det handlar om Rudolf Cederström eftersom denne ska ha deltagit i båda dessa slag.
På tavlan står även Sam Lidmans talspråk "Sakta framåt", om vilket Ernest Thiel (Karin Thiels far och likväl Sven Lidmans svärfar) lär ha sagt att Sam Lidman istället borde ha använt "Långsamt bakåt" - en referens till Sam Lidmans konservatism.
Sven Lidman skriver i "Gossen i grottan" att denna tavla för Sam Lidman "kom att ersätta den alltid saknade adliga vapenskölden", vilket skulle kunna förklara dess, minst sagt, heraldiska aura.
(Några komponenter har tyvärr gått förlorade i och med ett inbrott.)
Bilder
Ursprung:
År:
1872
Denna tavla, som är högst schematisk i sin natur, är den som går längst i sina historiska ambitioner i och med att den spårade ett släktskap tillbaka till Harald Hårfager. Denna länk baserade sig dock på en feltolkning. Detta misstag var något som Sam Lidman sedan insåg, men tavlan finns kvar.
Hängde från början på släkttavlan "Den heraldiska med talspråket".
Bilder
Ursprung:
År:
?
Denna tavla är lite abstrakt i sin natur och finns inhuggen i ett antal stenar på Djäkneberget i Västerås.
Första stenen, 1560-1660
Personer: Bengt Gustafsson, Sven Bengtsson och Sven Svensson
Denna sten är troligtvis en historieförfalskning eftersom tre av anfädrarna som nämns på denna är personer som Sam Lidman troligtvis hittade på (läs mer i BLOGG: Sam Lidman - Den kreative släktforskaren).
Andra stenen, 1660-1760
Personer: Torrsjö-Peder [?-1672], Lars Pedersson och Peder Larsson
Tredje stenen, 1760-1860
Fjärde stenen
Personer: "Lill-Swen"
Syftar på Sven Lidman, som i detta sammanhang Sam Lidman i så fall gjorde till en direkt, i nedstigande led, släktmässig arvtagare till de anfädrar som nämns på de övriga stenarna.
Bilder
Ursprung:
År:
?
Tavlan är sammanställd av Ivan Jäderlund, en kontroversiell person inom släktforskningsvärlden (undermåliga släktutredningar kallas "jäderlundare" efter honom) men gjordes oavsett på Sven Lidmans uppdrag.
Denna tavla gör även Bengt Gustafsson, en fiktiv person till släktens äldsta kända medlem (LÄS MER: BLOGG: Sam Lidman - Den kreative släktforskaren).
Bilder
Ursprung:
År:
?
Denna tavla, som fokuserar uteslutande på ättlingar till Sven Lidman, påbörjades av Sven Lidman men arbetet med den avslutades aldrig. Jag gissar på att han såg det som sin uppgift att även han skulle skapa en släkttavla efter att de två föregående generationerna (Sam Lidman och Sven Lidman) hade gjort samma sak.
Bilder
Ursprung:
År:
2011 (uppdateras kontinuerligt)
Denna sista tavla är helt digital och finns endast på webben. Dessutom skiljer den sig radikalt från sina föregångare på det sättet att den uppdateras kontinuerligt.
Själva släkttavlan hittar du här.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

LISEN
LIDMAN
1835-1878

g. Sylvan

ANNA-CLARA
FROSTENSON
1948-

f.h. Simonsen
g. Svensson

MADELEINE
LIDMAN
1964-

g. Lydén

EBBA
LIDMAN
1894-1953

g. Nystrand

CARL
LIDMAN
1887-1947

g. Svensson
Slumpade bilder