BLOGG
Mamma Malin och Hermanine "Tant Gummin" Edelfelt [11 november 2021]
Publicerat
På två bilder här på LidmanArkivet (BILDER: #936 och BILDER: #2023) finns det en person som jag lyckats identifiera inte mycket mer än som "Tant Gummin". Inte mycket att gå på det vill säga.
Att döma av platsen där bilderna är ifrån (Grev Turegatan 20), Johan Lidman och hustrun Helny Wolffs bostad, så borde Tant Gummin ha en koppling till dem. Så jag kontaktade Viveka Paulsson [1952-] (barnbarnsbarn till Johan Lidman och Helny Wolff) för att se om hon kanske visste något. Och det visade sig att det finns en text där det står om Tant Gummin hennes släktmässiga sammanhang ("Kort redogörelse för Mamma Malins bröllopsdag", publicerad i sin helhet längst ner).
Tant Gummin, eller Hermanine Edelfelt [1829-1911] (som hon faktiskt hette), var Carl Lidmans gudmor och i lille Carl Lidmans mun blev "Gudmor Hermanine" Gummin, Tant Gummin helt enkelt.
Nu skulle jag kunna nöja mig med denna information, lägga till hennes korrekta namn till bilden och runda av där men det finns flera släktmässiga kopplingar till Hermanine Edelfelt så jag gick vidare.
Först, en liten översikt över de personer som nämns...
 
 
 
 
 
 
 
 

OLOF
SVEBILIUS
(1624‑1700)

g. Gyllenadler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIK
BENZELIUS
(1632‑1709)

g. Odhelia
g. Mackeij
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERIK
BENZELIUS
(1675‑1743)

g. Svedenborg
 
 
 
 

OLOF
CEDERSTRÖM
(1679‑1745)

g. Silfverklou
g. Rålamb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBREKT
BENZELSTIERNA
(1715‑1763)

g. Timan
 
 

PEDER
LARSSON
(1720‑1785)

g. Bengtsdotter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALIN
WICKBERG
(1785‑1861)

g. Benzelstierna
 

JESPER
BENZELSTIERNA
(1763‑1833)

g. Wettergren
g. Wickberg
 

CATHARINA DOROTEA
WETTERGREN
(1771‑1809)

g. Benzelstierna

LARS
LIDMAN
(1752‑1835)

g. Rudbeck

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARL AXEL
EDELFELT
(1787‑1830)

g. Benzelstierna

JOHANNA CATHARINA
BENZELSTIERNA
(1794‑1841)

g. Edelfelt

CATHARINA SOFIE
BENZELSTIERNA
(1800‑1851)

Ogift.

JENNY
BENZELSTIERNA
(1805‑1880)

g. Lidman
 

SVEN
LIDMAN
(1784‑1845)

g. Annerstedt

EBBA
ANNERSTEDT
(1798‑1868)

g. Lidman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMANINE
EDELFELT
(1829‑1911)

Ogift.
 
 
 

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman
 

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARL
LIDMAN
(1887‑1947)

g. Svensson

BIRGIT
LIDMAN
(1891‑1928)

g. Lindgren

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILIAN
LINDGREN
(1922‑2006)

g. Paulsson
g. Bengtsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVEKA
PAULSSON
(1952‑)

g. Ålund
g. Johansson
 
 
 
Hermanine Edelfelt var barn till Carl Axel Edelfelt [1787-1830] och Johanna Catharina Benzelstierna [1794-1841], syster till Jenny Benzelstierna, gift med Carl-Petter Lidman, kusin till Johan Lidmans far Sven Lidman.
Carl-Petter Lidman och Johan Lidman verkar ha varit goda vänner, mer än bara en släktmässig koppling alltså. Till exempel så stod står Johan Lidman som ensam arvtagare i Carl-Petter Lidman bouppteckning vid dennes död 1881 (och inte den då ännu levande hustrun Jenny Benzelstierna, udda nog).
En annan koppling, om än i sammanhanget kanske inte jätteviktig, är att Hermanine Edelfelts morfars farfars far Erik Benzelius, var ärkebiskop från år 1700, en position han övertog av Olof Svebilius, som var morfars farmors far till Ebba Annerstedt, gift med den redan nämnda Sven Lidman (Johan Lidmans föräldrar det bill säga).
Ett förtydligande: Mamma Malins refererar till Malin Wickberg [1785-1861], Hermanine Edelfelts styvmormor (hennes biologiska mormor, Catharina Dorotea Wettergren [1771-1809], dog tidigt).
Själva texten
Kort redogörelse för Mamma Malins bröllopsdag
Mamma Malins bröllopsdag 16 mar 1811 firas för 177:e gången till åminnelse av hennes bröllop med Jesper Albrekt Benzelstierna [Jesper Benzelstierna, 1763-1833], född 22 jul 1763, död 16 aug 1833, kommendant på Karlshamns fästning [Karlshamn kastell]. Det var hans andra gifte. Han var son tills Albrekt Benzelius [Albrekt Benzelstierna, 1715-1763], klädesfabrikör i Lidköping, med direktörs titel född 1715, död 1763, sonson till ärkebiskopen Erik Benzelius d.ä. född 1632, lärare åt riksdrotsen Magnus Gabriel de la Gardies äldste son, med vilken han gjorde långa utländska resor. Sedermera blev han lärare för kronprinsen, den blivande Carl XII. Albrekt Benzelius, klädesfabrikören blev adlad Benzelstierna.
Mamma Malin, dotter till prosten Wickberg, föddes 19 apr 1785 och dog i Stockholm 4 jan 1861. När hon gifte sig blev hon styvmor för 10 barn. Som änka, 1833, flyttade hon till Stockholm och bodde då först med sin styvdotter Catharina Sophie [Catharina Sofia Benzelstierna] på Jungfrugatan 5. Catharina dog där 1851. Mamma Malin tog också hand om sin föräldralösa styvdotterdotter Hermanine Edelfelt född 4 aug 1829 död 1911, dotter till Johanna Catharina Benzelstierna, gift Edelfelt 1815, död 1841. Hermanine fick gå i skola hos sin moster Jenny Lidman [Jenny Benzelstierna], som var gift med en apotekare Lidman [Carl-Petter Lidman], kusin till Domprosten Sven Lidman. Jenny Lidman grundade den Lidmanska flickpensionen i Södertälje. Mamma Malin och Hermanine bodde på Storgatan 10 och försörjde sig med att brodera finare handarbeten. Mamma Malin firade alltid sin bröllopsdag, som hon sade var den lyckligaste dagen i hennes liv och denna sed fortsatte sedan Hermanine av tacksamhet mot sin styvmormor. Hermanine blev gudmor till Carl Lidman och testamenterade en del ägodelar till honom och Helny Lidman. Hon kallades av Carl för "Gummin" en förkortning av "gudmor Hermanine" och de saker som ännu finns kvar i släkten kallas för "gamla gumminare". Efter Hermanine död fortsatte Helny Lidman, Carls mamma, att fira Mamma Malins bröllopsdag och efter hennes bortgång av Sigrid Lidman och efter hennes död 1967 av barnbarn och en gång t.o.m. av ett barnbarnsbarn till Helny Lidman.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

OTTO
LIDMAN
(1822‑1858)

Ogift.

GULLE
ENGSTRÖM
(1898‑1979)

g. Lidman

EBBA
LIDMAN
(1894‑1953)

g. Nystrand

KARIN
THIEL
(1889‑1963)

g. Lidman
g. Östberg

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl

EBBA
ANNERSTEDT
(1798‑1868)

g. Lidman

THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

GERHARD
LINDGREN
(1883‑1930)

g. Lidman

LISA
SCHLATOW
(1984‑)

f.h. Olofsson

TEKLA
PETTERSSON
(1858‑1923)

g. Jubell

ULLA
APPELQUIST
(1929‑2018)

g. Lidman
Slumpade bilder