GRAV
1:485 [Galärvarvskyrkogården]
Ligger i/på
Wikipedia
-
Platser
-
Händelser
Gravsatt
Aagot Malmström [1925-2007]
 
Bilder
Platsbilder
Arkivet
Breven
-
Dagboksinlägg
-
Omnämnelser
Blogginlägg
-
Diatrioron
-
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

GERHARD
LINDGREN
(1883‑1930)

g. Lidman

JAMES
KENNEDY
(1848‑1916)

g. De Geer

EMELIE
LIDMAN
(1812‑1897)

g. Ekeberg
f.h. Okänd
f.h. Pettersson

ERIK
PRINTZSKÖLD
(1889‑1908)

Ogift.

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

CARL
PRINTZSKÖLD
(1884‑1971)

g. Melander

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman

MAURITZ
ÅSTRÖM
(1860‑1924)

Ogift.

AGATHE
WACHTMEISTER
(1863‑1940)

g. De Geer
Slumpade bilder