Lidmanarkivet

En sida om släkten Lidman

Släktens historia går tillbaka till Peder Larsson (1720-1785), rusthållare i Lidhult, och hustrun Annika Bengtsdotter (1720-1803). Paret gav de tre sönerna efternamnet Lidman efter Lidhult i Flisby socken.

Namnkunniga personer i släkten är till exempel Sven Lidman (1784-1845), domprost i Linköping domkyrkoförsamling, Sam Lidman (1824-1897), militär, samt Sven Lidman (1882-1960), Författare.

En hel del finns skrivet om släkten, bland annat i "Blodsarv" men mycket har skett sedan dess publicering och denna sajt följer upp på detta. Och vad hände med alla kvinnor? Deras öden har det skrivits relativt lite om, men detta har nu ändrats, allt för att ge en mer heltäckande bild av Peder Larsson och Annika Bengtsdotters ättlingar.

Välkommen.

Bakgrund

Det hela började, precis som så mycket annat, med en idé. Lidmanarkivet, det vill säga en samling dagböcker och brev, alla författade av medlemmar av, eller med koppling till, släkten Lidman hade under 2010 överlämnats från Sven Lidman till hans dotter, min mor, Elisabeth Lidman.

När jag (Jonas Lidman) försiktigt bläddrade bland breven insåg jag snabbt att dessa skulle vara av intresse för fler personer. Problemet var då att få kunde dra nytta av dem i deras nuvarande tillstånd, arkiverade i en låda som få kunde komma åt. Dessutom kommer de förr eller senare att falla sönder och därmed gå förlorade för evigt.

Min lösning på båda dessa problem var att digitalisera breven och därefter publicera dem på en webbsida. Samtidigt kändes det lite tråkigt att bara publicera dem, utan någon sorts sammanhang eller information om vilka författarna till breven var. Och detta speciellt med tanke på min morfars (Sven Lidman) encyklopediska arbete med folkbildning, ett arbete som har varit en integrerad del av min familjs vardag sedan 1940-talet.

Så det som började som ett digitaliseringsprojekt växte därför snabbt till ett dokumentationsprojekt över släkten Lidman. Som hjälpmedel har jag använt den rika flora av släkttavlor, böcker och annat som redan existerar. Dessutom har jag fått chansen att säkerställa dessa inför framtiden (en släkttavla i pappersform har, utöver begränsade informationsmöjligheter, en benägenhet att falla sönder eller i glömska).

En sak till - sajten fokuserar även en del på släkterna Cederström, Bolling, Karström, Annerstedt och Wolff eftersom alla idag levande lidmän är ättlingar till dessa.

Framtidens oändliga möjligheter

Den information som är publicerad här är den information som jag har lyckats sammanställa i skrivande stund men mer kommer att läggas till kontinuerligt.Vill du ha information tillagd, rättad eller kompletterad så är du mer än välkommen. Allt du då behöver göra är att e-posta mig på jonaslidman@outlook.com.

Bloggen

Bilder

Profiler


Otto Sylvan
(1832-1909)


Sven Lidman
(1882-1960)


Anna Fischer
(1848-1918)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Gulle Engström
(1898-1979)


Claes Lidman
(1831-1857)


Wilhelm Jubell
(1858-1902)


Bibi Lidman
(1928-2020)


Olga Wolff
(1851-1925)


Sven Lidman
(1784-1845)


Ulla Appelquist
(1929-2018)