PERSONGALLERI
Annika Bengtsdotter [1720-1803]
Förnamn
Annika (Anna)
Kategori
Stamfader/Stammoder
Föräldrar
Född
1720
Död
Gravsatt
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
Peder Larsson, Flisby socken (Barnlista ej komplett)
 
  › Elisabeth Lidman 
1752-1752
 
  › Lars Lidman g. Rudbeck
1752-1835
 
  › Johan Lidman g. Bolling
1755-1795
 
  › Sven Lidman g. Landberg / g. Landberg
1757-1823
Övrigt
Annika Bengtsdotter är den Lidmanska släktens stammoder (LÄS MER: BLOGG: Krönika: Släkten Lidman från Lidhult).
Tidslinje
Bilder
Personbilder
-
Relaterade bilder (möjligen)
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-