» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

BLOGG
Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek [29 april 2019]
Publicerat: 29 april 2019
Bakgrunden till detta inlägg är släkttavlan "Den dubbelsidiga" och det som står där om de Widegrenska anorna. Det hela är kort sammanfattas enligt följande: Sven Lidman var son till Brita Landberg, dotter till Fredrika Widegren, dotter till Carl Fredrik Widegren [1701-1767] (Tullförvaltare i Norrköping) och dess fru köpmannadottern Karin Lamberg (gifta 1724). Men vad om detta stämmer? Knappast allt, och var mer kan grävas fram?
"Svenska släktkalendern" [Albert Bonniers förlag, 1930] är en bra källa, där står nästan allt man kan vilja veta om de Widegrenska anorna, och olika grenar. Men eftersom få har detta verk hemma så har jag sammanställt de Lidmanska Widegrenska anorna (inte alla olika grenar), tillsammans med kompletterande information.
Utöver "Svenska släktkalendern" har jag även använt följande källor:
  • "Linköpings stifts herdaminne"
  • "Norrköpings minne" [1794]
  • "Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar, II: 1794-1816" [1898]
  • "Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar" [1861]
Dessutom har jag använt mig av diverse kyrkböcker för verifikation, vilket alltid är viktigt.
 
 
 

Emanuel
Widegren
1669?-1749

Tullförvaltare
Västervik
 

Cecilia
Bagge
?-1711

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars
Jonsson
?-?

Jordbrukare
 

Brita
Olsdotter
?-?

 

Carl Fredrik
Widegren
1701-1767

Tullförvaltare
Norrköping
 

Catharina
Forstén
1707-1780

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob
Ek
1802-1862

g. Pettersson

Charlotte
Ek
1804-1878

g. Aurelius

Sofia
Ek
1806-1878

Ogift.

Gustaf
Ek
1810-1862

g. Wetterberg

Eva
Ek
1814-1847

g. Berg

Carl Ernst Israel
Ek
1818-1895

g. Grewesmül
(Exkluderade ur trädet är Jacob Ek och Charlotte Svaneliuss barn Lovisa Amalia Ek, Eva Lovisa Ek, Gustafa Ek och Sven Teodor Ek på grund av platsbrist samt att de alla mer eller mindre dog som barn.)
"Svenska släktkalendern" inleder om släkten Widegren följande:

Slägten lär tros härstamma från 'en ung Liffländsk adelsman, Jemanow von Wetzdorff, som ruinerad genom Carl XI:s reduktion upptogs af handlanden Widegren i Westervik, gifte sig med dennes enda dotter, ingick i firman och antog svärfaderns namn i stället för sitt eget, hvilket efter den tiden åsikter icke kunde sitta på ett handelskontor'. (vilket förmodligen säga, att det adliga namnet ej kunde begagnas af någon som utförde ett borgerligt yrke). Hur föga sannolikhet, som får tillmätas denna sägen, synes emellertid af själva släktledningen.

Vad min företrädare vill säga är enkelt: historian är inte sann.
Först generationen: Emanuel Widegren [1669?-1749]
Emanuel Widegren, Tullförvaltare i Västervik. Gift 24 juni 1699 i Marstrand församling med Cecilia Bagge [d. 1711], dotter till Fredrik Bagge.
Andra generationen: Carl Fredrik Widegren
Carl Fredrik Widegren, Tullförvaltare i Norrköping, född 15 januari 1701 i Marstrand församling, död 25 juni 1767 i S:t Olai församling. Gift med Catharina Forstén [1707-1780], född 22 juni 1707 i Helsingfors, död 22 juni 1780 i Klara församling ("Den dubbelsidiga" ger hustrun namnet Karin Lamberg, vilket alltså inte stämmer). Carl Fredrik Widegren och Catharina Forstén ska enligt "Svenska släktkalendern" ha gift sig 1726 medan "Den dubbelsidiga" hävdar 1724, inget av dessa år har jag lyckats bekräfta men litar mer på "Svenska släktkalendern" oavsett.
Tredje generationen: Fredrika Widegren
Först hittade jag inte någon födelsenotis för Fredrika Widegren men i hennes dödsnotis står det att hon var 48 år och 8 månader gammal vid dödsfallet så hon borde vara född i början av 1730. Och eftersom fadern Carl Fredrik Widegren dog i S:t Olai församling så kollade jag i denna församlings kyrkböcker. Där hittade jag en notis att Carl Fredrik Widegren och Catharina Forstén hade fått ett barn och att detta döpts 6 mars 1730. En udda detalj är att dopnotisen utlämnar födelsedatum men även namnet på barnet(!). Men det kan bara handla om Fredrika Widegren (troligtvis ägde födseln rum några dagar före dopet).
Lite kort om Gustaf Landberg och hans anor
Gustaf Landbergs födelsenotis är kort - Kvästads födelselängd för 8 mars 1717 står helt enkelt att Lars på Kvästad har fått en son, och att han ska kallas Gustaf (moderns namn saknas helt). Så för mer information får vi förlita oss helt på "Svenska släktkalendern" ("Den dubbelsidiga" hävdar samma sak): fadern hette Lars Jonsson, modern Brita Olsdotter ("Den dubbelsidiga" kompletterar med att de två ska ha gift sig 1711, något jag ej lyckats bekräfta). Angående fadern Lars Jonssons yrke så gör "Norrköpings minne" honom till ryttare medan "Linköpings stifts herdaminne" gör honom till bonde. Inget mer om modern Brita Olsdotter är känt.
I alla fall, efter studier i Uppsala och Lund så blir Gustaf Landberg 1 maj 1753 Komminister i S:t Johannes församling.
Och de vila i de Widegrenska graven?
I både Gustaf Landberg och Fredrika Widegren dödsnotiser står det att de begravts i "Widegrenska (familje)graven". Detta borde vara den grav som nämns i Carl Fredrik Widegrens bouppteckning och ska vara en murad grav framme vid koret i Hedvig kyrka. Jag misstänker att även Fredrika Widegrens föräldrarna vilar här (och kanske fler anor än så), eftersom graven uppenbarligen var känd som "Widegrensk" redan vid Fredrika Widegren och Gustaf Landbergs död. Den Widegrenska graven finns säkerligen kvar men problemet är att hela det ursprungliga golvet i Hedvig kyrka sedan ett par decenier är täckt av ett decimetertjockt trägolv(!).
Oavsett så får Gustaf Landberg och Fredrika Widegren får två barn, Brita Landberg samt Eva Landberg.
Brita Landberg gifter sig 6 december 1782 med Sven Lidman och får med honom sex söner, varav två når vuxen ålder: Sven Lidman (Domprost i Linköping domkyrkoförsamling) och Lars Lidman (HemmansägareLilla Gullborg) innan hon avlider 1810 (Brita Landberg och Sven Lidman ättlingar har jag alltså valt att inte fokusera på mer i detta inlägg, annat än indirekt, men kan läsas mer om i till exempel BLOGG: Biografi - Sven Lidman [1784-1845] och BLOGG: Lidmangårdar - Lilla Gullborg).
Den yngre systern Eva Landberg gifter sig först 16 juli 1776 med Nils Svanelius (Källarmästare i Norrköping).
Lite kort om maken Nils Svanelius
Nils Svanelius är lite svår att få grepp om, någon födelsenotis har jag inte lyckats hitta (och därmed inte heller namnet på föräldrarna). Det första spåret jag har hittat av honom är 13 mars 1774 då han i Riddarholmsförsamlingen gifte sig med Anna Maria Åberg [1750?-1775]. Några barn från detta första äktenskap har jag inte hittat men det är naturligtvis fullt möjligt. Dock avlider Anna Maria Åberg 3 maj 1775 i S:t Olai församling.
Om Nils Svanelius och Eva Landberg tillsammans
16 juli 1776 gifter sig alltså Nils Svanelius med Eva Landberg och totalt får de sju barn. Av dessa har jag tyvärr endast fått fram namnet på tre.
Det först är dottern Charlotte Svanelius, gift med Jacob Ek (Prost i Rogslösa socken) (mer om henne nedan).
Det andra är Carl Svanelius, militär, och som dör redan 1822, ung och ogift, hos systern Charlotte SvaneliusRogslösa prästgård.
Det tredje är, Nils Gustaf Svanelius [1779-1813], skådespelare ("Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar, II: 1794-1816" gör gällande att det var Anna Maria Åberg som var Nils Gustaf Svanelius mor, detta är omöjligt eftersom Anna Maria Åberg avled redan 3 maj 1775, långt före Nils Gustaf Svanelius föddes 14 april 1779). Nils Gustaf Svanelius dör ung, redan 1813.
Efter Nils Svanelius död (han avlider 1 december 1795 i S:t Olai församling) gifter Eva Landberg om sig 11 december 1810 med Sven Lidman, då änkling efter Eva Landbergs egen syster Brita Landbergs bortgång tidigare samma år.
Eva Landberg avlider 1822 och i dödsnotis står det att hon fått sju barn men att vid tiden för dödsfallet hon endast hade ett barn ännu i livet: den ovan nämnda dottern Charlotte Svanelius.
Charlotte Svanelius gifte sig alltså med Jacob Ek (Prost i Rogslösa socken) och tillsammans fick de tio barn, varav en son, Jacob Ek, har förärats med en artikel på Wikipedia.
Jacob Ek och Charlotte Svanelius vilar tillsammans på Rogslösa kyrkogård och gravstenen finns kvar, och den är hårt åtgången av väder och vind men tydligen går det att utröna följande text:
[...] och Kyrkoherden
Magister
Jacob Ek
under 19 år
En Trogen Församlingarnes Lärare
Hvilar här
Vid sidan af en wärdig Maka
E [...] Charl. Svanelius
och fyra älskade barn
De rättfärdiges åminnelse blifwe uti wälsignelse
Salige äro de renhjertade ty de skola se Gud
Låten barnen komma till mig ty sådana hörer himmelriket till
[...] efterlefvande tacksamma Barn
reste minnesvården under tårar men gladdes
Döden som skyler hjertan a [...]
en Ena [...] som återförena
Charlotte Svanelius och maken Jacob Ek omnämns i boken "Vid hans sida: Svenska prästfruar under 250 år" [Artos, 2015] men handlar mer om den miljö de levde i än om personerna i sig.
I alla fall: Jacob Ek verkar ha haft mycket gemensamt sin hustrus kusin Sven Lidman: båda var prostar (Sven Lidman Domprost i Linköping domkyrkoförsamling, Jacob Ek Prost i Rogslösa socken), de var födda i samma stad (Norrköping), de bodde under en tid i samma stad (Linköping) och bådas släkt hade sina rötter i Södra Vedbo härad: Sven LidmanLidhult i Flisby socken och Jacob Ek i Eksjö (där namnet tagits ifrån).
I och med denna genealogiska utvikning så passande jag på att läsa de brev som finns i arkivet författade av Jacob Ek till Sven Lidman. Samtliga brev är författade i mitten av 1820-talet och tar upp detaljer kring Charlotte Svanelius bortgång (död 1823), men även sonen Jacob Eks nyligen påbörjade studier, och en del skulder Jacob Ek själv verkar ha haft efter lån från Sven Lidman och dennes bror Lars Lidman (ingen fara, skulden var fullt återbetald enligt det sista brevet). Jacob Ek berättar även att han vill en resa till Linköping samt Medevi brunn.
Någon, antingen avsändaren Jacob Ek eller mottagaren Sven Lidman, verkar även ha spillt (vad jag antar är) kaffe på ett av breven. Han kanske muttrande lite åt sitt slarv, helt omedveten om att en ättling till brevets mottagare Sven Lidman skulle sitta och läsa brevet 200 år senare... Jag undrar om han då hade varit medveten om detta hade varit lite mer försiktig?
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

Oscar
Printzsköld
1887-1909

Ogift.

Anna-Lisa
Jubell
1896-1993

Ogift.

Elsa
Lidman
1874-1952

Ogift.

Ebba
Lidman
1827-1909

g. De Geer

Sigrid
Lidman
1893-1967

Ogift.

Matilda
Langer
1986-

g. Pars
Slumpade bilder