PROFIL

Inga-Maj Gustafsson (1926-2006)

Förnamn
Inga-Maria
Kategori
Ingift
Extern URL
-
Föräldrar
Rudolf Gustafsson (1885-1941) och Maja Lindblad (1886-1967)
Född
19 december 1926, Blidö
Död
20 augusti 2006, Spelvik socken
Gravsatt
28 september 2006, 1:9
Gravsatt
16 januari 2008, 1:67

Äktenskap

Bilder

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Sam Lidman
(1824-1897)


Lisen Lidman
(1835-1878)


Claes Grill
(1817-1907)


James Kennedy
(1848-1916)


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Mauritz Åström
(1860-1924)


Regina Grill
(1854-1936)


Ebba Lidman
(1894-1953)


Bibi Lidman
(1928-2020)