PROFIL

Bibi Lidman (1928-2020)

Förnamn
Brita Catharina Margareta
Generation
5
Extern URL
Föräldrar
Sven Lidman (1882-1960) och Brita Otterdahl (1890-1987)
Född
9 augusti 1928, Ekebyvägen 13
Död
Begravning
31 maj 2020, Edsbro pensionat
Gravsatt
16 juni 2020, Minneslunden
Yrke
 

Bilder

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Brita Otterdahl
(1890-1987)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


Edvard Liedman
(1876-1955)


James Kennedy
(1848-1916)


Ulla Lidman
(1910-1962)


Eva Lidman
(1925-2009)


Björn Nystrand
(1920-1992)


G-A Lidman
(1895-1962)


Bibi Lidman
(1928-2020)


Sven Lidman
(1824-1905)


Sam Lidman
(1981-)


Ebba Lidman
(1827-1909)