BILDER
#168
Peder Lidman hållandes två porträtt av Sven Lidman (som är identiska och troligtvis producerade vid samma tillfälle).