BILDER
#1213
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.