BILDER
#1192
"Malla Segerborg och Marie Printzsköld [1930-1988] i skrindan på gårdsplanen framför Gula villan"
Denna bild kommer från Marie Printzskölds arkiv (LÄS MER: BLOGG: Arkiv: Marie Printzskölds arkiv).