PROFIL

Regina Grill (1854-1936)

Förnamn
Ebba Fredrika Regina
Generation
4
Extern URL
-
Föräldrar
Henriette Lidman (1825-1906) och Claes Grill (1817-1907)
Född
16 december 1854, Klara församling
Döpt
30 december 1854, Klara församling
Död
30 maj 1936, Gismestad
Gravsatt
5 juni 1936, 92-94

Äktenskap

8 februari 1878

Claes Lagerfelt
1878-1965
Gustaf Adolf Lagerfelt
1880-1929
Carl-Fredrik Lagerfelt
1881-1962
Elsa Lagerfelt
1883-1965
Gösta Lagerfelt
1884-1967
Karolina Lagerfelt
1886-1960
Brita Lagerfelt
1889-1961
Karin Lagerfelt
1893-1986
Adolf Lagerfelt
1897-1969
Ebba Lagerfelt
1897-1947

Bilder

Övriga (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Sven Lidman
(1824-1905)


Sam Sylvan
(1864-1947)


Ida De Geer
(1853-1926)


Henriette Lidman
(1825-1906)


Lisen Lidman
(1835-1878)


Johan Lidman
(1840-1905)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Sam Lidman
(1923-2012)


Anna Sylvan
(1862-1937)


Sam Lidman
(1824-1897)