BILDER
#1151
"Tre vise män". I original av Sigfrid Hedman.