BOSTADSHUS
Gyllenstiernsgatan 20 [Oscar församling]
Bostad för Sam Lidman och Ulla Appelquist 1952-2016.
Platser
-
Händelser
-
Bilder
Platsbilder
Arkivet
Brev
-
Dagböcker
-
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

CARL
DE GEER
(1869‑1919)

g. Øllgaard

PEKKA
LANGER
(1919‑1996)

g. Hermansson
g. Lidman

HENRIETTE
LIDMAN
(1825‑1906)

g. Grill

ERIK
LIEDMAN
(1907‑1986)

g. Gustafsson

GULLE
ENGSTRÖM
(1898‑1979)

g. Lidman

JACOB
KIMVALL
(1972‑)

g. Sköldin
g. Hagel

PER
SYLVAN
(1870‑1953)

g. Mattsson

OTTO
PRINTZSKÖLD
(1846‑1930)

g. De Geer

LISA
SCHLATOW
(1984‑)

f.h. Olofsson

JULIE
DE GEER
(1855‑1948)

g. Lewenhaupt

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

JAMES
KENNEDY
(1848‑1916)

g. De Geer
Slumpade bilder