DIATRIORON
"Blodsarv"
Det spetälska huset
  › Prolog
  › Livets nessusdräkt
  › Ett människoödes förhistoria
Arvet från fäderna
  › Hur blev jag den jag blev?
  › "Mit drei Zweigen har mein Geschlecht geblüht..."
  › Den andre Sven Lidman
  › Hos Djäknebergs skapare
  › Den tredje Sven Lidman
  › Den borttappade fadern
  › Den återfunne fadern
  › Epilog
Människobarnen på skolbänken
  › Prolog
  › Ett genealogiskt preludium
  › Kumlabarnen och deras öden
  › Sammanhang - ansvar - plikt
  › Kumlaflickorna träda in i brudstol
  › Barnbarnen i katedralskola
  › Ur en släkts olyckskrönika
  › Den tredje generationen på livets tröskel
  › Än ett nytt sekel, än en ny generation
Pommerska sjukan
  › På ett dunkelt sätt
  › Skymtat i de förflutnas segel
  › Vad breven berätta
Musikaliskt mellanspel
  › Muntra musikanter
  › Sommarvind
  › Ödesackompanjemang
  › Final
Egyptisk Nemesis
  › Sven Lidman väntar på vind och befordran
  › Landsflyktens eviga tragik
  › "Lyss jag i kåpans musselskal, brusar Arkipelagen!"
  › Från Nilens stränder
  › "Konungens ankus"
  › Hemlängtan och nya förhoppningar
Lektorsbekymmer
  › Trängsel i befordringstrapporna
  › En skald, en geograf, en filosof och en fysiker funderar på lektorat
  › Lektorer och lärjungar år 1820
  › Motström
Barnsängar och begravningar - Befordringar och bedrövelser
  › "Jag fick jordfästa den oförgätliga"
  › "Tro mig - han kniper det - han griper det"
  › Befordringar och bedrövelser
  › Mödrarnas ångest och lust vid lovets och dödens bädd
  › Fem små arvtagare
  › En predikan av domprosten
  › I bönekedjan kring Korset och Frälsaren
Vargablodets hemlighet
  › Stoftet av musicaliska instrumentmakaren
  › Stackars den, vilken som död faller i de efter levandes och historiens händer!
  › Fröken Lotten von Kræmer får en slavinna
  › En småstadsfrus bekännelser
  › "Alltså ser du ett äktenskap av verklig kärlek"
Fogden, kaptenen och Hans Alenius
  › Prolog
  › Inbördeskrig
  › Främlingskap
  › "Ett tempel, helgat åt fädrens minne"
  › Hans Alenius och Sven Alenius
  › "Livsfarlig spänning"
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

PEKKA
LANGER
1919-1996

g. Hermansson
g. Lidman

HÉLÈNE
LIDMAN
1983-

f.h. Österlund

OLOF
BERGGRÉN
1923-2002

g. Lidman

HEDVIG
DE GEER
1857-1934

Ogift.

MADELEINE
LIDMAN
1964-

g. Lydén

LISA
SYLVAN
1878-1960

g. Malmberg
Slumpade bilder