BLOGG
Korvetten Karlskrona förlisning: Ett tragiskt 100-årsminne [6 augusti 2023]
Publicerat
30 apr 1946, 100-årsdagen av HMS Carlskrona förlisning 30 apr 1846, i vilken Carl Lidman omkom, publicerades i Dagsposten följande artikel.

En av de svåraste olyckor, som under fredliga förhållanden drabbat svenska flottan, inträffade Valborgsmässoaftonen för jämt ett sekel sedan. 30 apr 1846 kantrade och sjönk korvetten "Karlskrona" på övningssegling vid Västindien. Av besättningen på 131 man räddades endast 17 medan 114 funno sin grav i vågorna. Chef ombord var kapten Gustaf af Klint [Erik af Klint] och bland officerarna märktes sekonden, löjtnant Tersmeden, och underlöjtnant Carl Lidman, en farbroder till vår kände författare Sven Lidman. Alla tre omkommo.

"Karlskrona", som var en fullriggare, var ett mycket vackert fartyg, som bland flottans män gick under smeknamnet "Nordens pärla". Den hade gjort en del långseglingar, bland annat i Medelhavet, och var nu i slutet av apr på hemväg efter en femmånaders övningssegling i amerikanska farvatten. Själva valborgsmässoaftonen befann man sig i Karibiska havet och gick för fulla segel, Kapten af Klint hade just uppmärksammat ett ovädersmoln, förebådande de i dessa farvatten vanliga, mycket hårda kastbyarna, och gav. order om minskning av seglen, men innan ordern hunnit utfiras togs fartyget av en våldsam kastby och gick runt. Flertalet räddningsbåtar följde korvetten i djupet, men en slup hade slitit sig, och sjutton man lyckades taga sig upp i denna. Räddningsarbetet försvårades av stora hajstim, som glupskt anföllo de för sina liv kämpande sjömännen.

Efter åtta dagars omänskliga lidanden upptogos de sjutton överlevande av en amerikansk brigg, som införde dem till en hamnstad på amerikanska fastlandet. Efter sjukhusvistelse kom man så småningom hem till Sverige igen.

Den enda katastrof under övningssegling, som varit av större omfattning än förlusten av "Karlskrona", inträffade 28 dec 1691, då fregatten "Skåne" på väg till England förolyckades utanför Marstrand. Chef på "Skåne" var banérkapten (motsvarande nuvarande kommendörkapten) Göran Soop. över 300 man drunknade, en räddades, nämligen båtsman Gammal, som några fiskare hittade flytande på en lucka.

KÄLLA: Dagsposten, 30 apr 1946
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

MAURITZ
ÅSTRÖM
(1860‑1924)

Ogift.

CARL JOHAN
PETTERSSON
(1829‑1908)

f.h. Lidman

ULLA
APPELQUIST
(1929‑2018)

g. Lidman

BIBI
LIDMAN
(1928‑2020)

g. Langer

EBBA
ANNERSTEDT
(1798‑1868)

g. Lidman

CLAES
LIDMAN
(1831‑1857)

Ogift.

BRITA
OTTERDAHL
(1890‑1987)

g. Lidman

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

ANNA-CLARA
FROSTENSON
(1948‑)

f.h. Simonsen
g. Svensson

EBBA
LYTH
(1880‑1957)

g. Sylvan

EBBA
LIDMAN
(1827‑1909)

g. De Geer
Slumpade bilder