BLOGG
Carl-Petter Lidman i "Sveriges apotekarhistoria" [19 april 2023]
Publicerat
Följande text är ett utdrag från boken "Sveriges apotekarhistoria" [Ernst Westerbergs Boktryckeri och Förlag AB, 1910]. Det finns flera utgåvor från olika år men denna utgåva var den som innehöll mest information om Carl-Petter Lidman så jag valde att använda den. Den innehöll för övrigt även något nytt för mig: den om Carl-Petter Lidmans import (och modifikation) av häftplåstermaskinen från Tyskland.
 
 
 

OLOF PETER
RUDBECK
(1751‑1798)

 

MARIA CHARLOTTE
LYBECKER
(1758‑1812)

 

ANNIKA
BENGTSDOTTER
(1720‑1803)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESPER
BENZELSTIERNA
(1763‑1833)

Kommendant
Karlshamn kastell
 

CATHARINA DOROTEA
WETTERGREN
(1771‑1809)


PETRONELLA
RUDBECK
(1781‑1864)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

Militär
 
Om modern Petronella Rudbecks död
Rörande denna händelse är "Sveriges apotekarhistoria" är precis lika kryptisk som det verkar: det står bara att hon är död och sedan är det bara... tomt (ingen punkt eller något, lite som att de tänkte återkomma och fylla i detta när de tagit reda på informationen). Jag tolkar det de, till slut, inte visste var eller när hon dog. Detsamma gäller även många andra referensverk, till exempel https://www.adelsvapen.com/genealogi/Rudbeck_nr_1637, där det bara står att hon "Levde 1827" men inget mer.
Oavsett så vi vet vi att hon avled 12 jul 1864Luntmakargatan 6 i Adolf Fredrik församling.
Carl-Petter Lidman och kusinen, "Farbror" Sven Lidman
Jag misstänker att Carl-Petter Lidman under studietiden i Linköping umgicks med sin kusin Sven Lidman som boende i staden. I de brev som finns i Lidmanarkivet författade av Carl-Petter Lidman och adresserade till Sven Lidman så refererar Carl-Petter Lidman till denne som "Farbror", trots att de alltså var kusiner. Jag misstänker att åldersskillnaden hade en del med detta att göra (Carl-Petter Lidman var född 1807, Sven Lidman 1784).
En annan koppling till Sven Lidman är att dennes son Johan Lidman skulle, vid Carl-Petter Lidman död 1881, vara ensam mottagare av Carl-Petter Lidmans arv.
Själva texten
LIDMAN, CARL PETER [Carl-Petter Lidman]. Född 11 jan 1807 [12 jan 1807] i Järlåsa socken i Uppland.
Föräldrar: Assessorn i Svea hofrätt LARS LIDMAN [Lars Lidman], född 26 dec 1752, död 28 jan 1835, och ANNA CHRISTINA PETRONELLA RUDBECK [Petronella Rudbeck], född 11 feb 1781, död
Efter erhållen undervisning i Söderköping och i högre elementarläroverket i Linköping antogs Lidman 24 apr 1824 till elev å apoteket Korpen i Stockholm och aflade 15 jun 1827 farmacie studiosi-examen. Han fortsatte sin tjänstgöring å nämnda apotek till 1 feb 1831 och undergick 7 jun 1832 apotekarexamen. Förestod sedan från 15 jul 1832 till 2 jan 1833 apoteket Kronan i Eskilstuna, hvilket då ägdes af apotekare Johan Jacob Hultmans änka. Sedan apotekare Duroc Meinander efter afslutadt köp sistnämnda dag öfvertagit detta apotek, förestod Lidman det då underlydande filialapoteket i Torshälla. Konditionerade därefter ånyo å apoteket Korpen i Stockholm såsom laborant till 1 okt 1835, då han tillträdde apoteket i Södertälje, hvarå han 26 aug samma år erhållit privilegium.
Lidman innehade apoteket till 1 okt 1847, då han sålde detsamma.
Lidman förbättrade en maskin för utbredning af häftplåster, som han införskrifvit från Tyskland och konstruerade själf 1834 en enklare dylik, hvilken sedermera blef använd å de flesta apotek i riket.
På apotekare Lidmans initiativ bildades Södertälje kallvattenkuranstalt [Södertälje vattenkuranstalt], som öppnades 18 jun 1849; också väckte han år 1864 förslag om anläggandet af ett badhus för varma och gyttje-bad, hvilket förslag antogs af aktieägarne i vattenkuranstalten och resulterade i det i jul 1866 öppnade badhuset.
Under åren 1849-70 var Lidman kamrerare vid nämnda vattenkuranstalt. År 1880 bosatte han sig i Märsta i Stockholms län.
Gift 10 nov 1842 med Jenny Albertina Benzelstjerna [Jenny Benzelstierna], född 14 sep 1805, död 18 maj 1880, dotter till kommendanten på Carlshamns kastell [Karlshamn kastell], kaptenen JESPER ALBRECHT BENZELSTJERNA [Jesper Benzelstierna, 1763-1833] och KATARINA DOROTEA WETTERGREN [Catharina Dorotea Wettergren, 1771-1809].
KÄLLA: "Sveriges apotekarhistoria"
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

KARIN
FROSTENSON
(1946‑)

g. Hillersberg
g. Saltnessand

EDVARD
LIEDMAN
(1876‑1955)

g. Karlsson

HELNY
WOLFF
(1858‑1942)

g. Lidman

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

CARL
LIDMAN
(1887‑1947)

g. Svensson

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

BOA
LINDGREN
(1921‑2005)

g. Silow

CARL
DE GEER
(1869‑1919)

g. Øllgaard

ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.

KARIN
LIDMAN
(1915‑1929)


BRITA
OTTERDAHL
(1890‑1987)

g. Lidman

THURE
LIDMAN
(1833‑1889)

Ogift.
Slumpade bilder