BLOGG
Nekrolog: Rudolf Lidman, 1828-1889 [24 juli 2021]
Publicerat
N. R. Lidman död. I Helsingborg afled den 16 dennes [16 aug 1889] i magkräfta kontrollören vid dervarande tullkammare, före detta tullförvaltaren, filosofie doktorn Nils Rudolf Lidman [Rudolf Lidman] i en ålder af 60 år.
Tullkontrollören Lidman var född 1828 i Linköping samt son af domprosten derstädes, teologie doktorn Sven Lidman, af den gamla odalmanna Lidhultsslägten från Flisby socken af Södra Vedbo härad och Ebba Annerstedt, syster till biskop Thure Annerstedt i Strängnäs. Han blev student i Upsala [Uppsala] 1846 och promoverades derstädes 1854 till filosofie doktor. Antagen sistnämnda år till extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsens kansli blef han två år derefter avstådd vid Göteborgs packhusinspektion samt utnämndes 1864 till tullförvaltare i Dufed [Duved], 1869 till tullkontrollör i Väsby [Visby], 1876 till tullförvaltare i Karlskrona och 1885 till tullkontrollör i Helsingborg.
Lidman var såsom tjensteman nitisk och pligttrogen och i det enskilda umgänget en angenäm sällskapsmenniska. Han var innehafvare af guldmedalj för berömliga gerningar och af allmänna brandstodsbolagets guldmedalj »för mod i faror och medborger ligt nit».
Gift med Olga Wolff, sörjes Lidman närmast af enka och två barn.
KÄLLA: Aftonbladet, 19 aug 1889
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EBBA
ANNERSTEDT
(1798‑1868)

g. Lidman

ERIK
LIEDMAN
(1907‑1986)

g. Gustafsson

OSCAR
PRINTZSKÖLD
(1887‑1909)

Ogift.

JOAKIM
LANGER
(1957‑)

g. Kaukonen

SIXTEN
LEWENHAUPT
(1849‑1916)

g. De Geer

KARIN
LIDMAN
(1915‑1929)


LISA
SCHLATOW
(1984‑)

f.h. Olofsson

KARIN
FROSTENSON
(1946‑)

g. Hillersberg
g. Saltnessand

PEDER
LIDMAN
(1980‑)


EBBA
LIDMAN
(1827‑1909)

g. De Geer

OTTO
SYLVAN
(1865‑1952)

g. Kahl
Slumpade bilder