BLOGG
Lidmanskt släktregister, anno c. 1870 [6 augusti 2020]
Publicerat
Genom en donation från Susanne Jubell [1945-] (barnbarnsbarn till Emelie Lidman), så har vi kommit över ett fascinerade dokument, en släktutredning över släkten Lidman från mitten av 1800-talet.
Utredningen finns att ladda ner i original: FILER: Lidmanskt släktregister, anno c. 1870 (men är mycket lättare att läsa transkriberad nedan).
Lite reflektioner och nyheter:
Utredningen ska i framtiden gå att ladda ner men eftersom den är lite svårläst (dels på grund av handstilen, dels eftersom bläcket har läckt genom pappret) så har jag i nuläget valt att bara transkriberat den.
Själva texten
Släktregister
Släkten lär härstamma från Harald Hårfager i Norge
Pehr Larsson [Peder Larsson]. Bonde i Småland ägde Lidhults gård i Flisby socken. Riksdagsman, hörde till Mösspartiet. Gift med Annika Bengtsdotter.
  Barn:
 1. Lars [Lars Lidman]
 2. Sven [Sven Lidman]
 3. Johan [Johan Lidman]
Dessa tog sig namnet Lidman på begäran av en gammal prost med samma namn [Jonas Lidman], hos vilken de 2 äldsta började fina studier.
Lars och Sven blev studenter i Lund, fick kallelse från Linköpings consistorium att bli präster. Sven antog kallelsen men Lars sade sig ej vilja bli consistorii [...] (Obs, Lars hade tagit Ph. Candidat Exaxmen), utan tog hovrättsexamen, ingick i Svea hovrätt, blev hovrättsfiskal, och fått som tillförordnad domare flera ting, blev utredningsman i avlidna majoren Rudbecks bo, gifte sig med äldsta dottern i huset [Petronella Rudbeck], tog avsked från hovrätten och bosatte sig på sin hustrus ärvda gårdar Källbo och Qvicksätra [Kvicksätra] i Järlåsa socken i Uppland och innehade gårdarna till sin död.
Sven blev efter att ha varit adjunkt, komminister i S:t Johannes församling samt sedermera kyrkoherde och prost i Tingstad [Tingstad socken].
Johan blev bonde efter fadern hemmanet ograverat i ersättning för vad som blivit påkostad de äldre bröderna vid Läroverken.
A) Lars, född 1750 [1752], död 1835 på Källbo. Gift 1799 med Anna Christina Petronella Rudbeck [Petronella Rudbeck], född 1781, död 1864.
Dess föräldrar:
Fadern majoren vid adelsfanan Olof Petter Rotenburg Rudbeck [Olof Peter Rudbeck, 1751-1798], ägde Bredsjö porslinsbruk med de flesta hemman i Järlåsa socken. Drunknade på hemresa ifrån Bornholm dit han seglat efter flintsten till porslinsbruket. Modern Maria Charlotte Lybecker [1758-1812] död 1812 omgift med kyrkoherden Kleberg i Tibble och Åland, hon var dotter till Hovjunkaren Clas Samuel Lybecker och Anna Christina Åkerhielm från Margaretelund.
OP Rotenburgs föräldrar voro: Överjägmästaren Olof Fredrik Rudbeck och Barbro Ström släkt med Hovjägmästaren af Ström
  Barn:
 1. Ovannämnda OP Rotenburg
 2. Charlotta. Gift med kyrkoherden i Vimmerby von Sydow
  1. Barn:
  2. Gustav, Viceamiral
  3. Adolf, Kommersråd
  4. Carl, Svagsint
  5. Reinhold, Grosshandlare
  6. Axel, TF Landshövding
  7. Ludwig, [...]
 3. Fredric, död ogift
 4. Ulla, gift med Överstelöjtnant Adelhielm, gift andra gången med Baron Duwall, fideikommissarie till Tisby
  Lars Lidmans barn
 1. Anna Charlotta Chatarina [Anna Charlotte Catrina Lidman], född 1800, Död s. år
 2. Anna Sofia [Sofia Lidman], född 1803. Änka efter lantbrukaren Forsberg [Carl Forsberg], har en son ??? född 1826 [Carl Edvard Forsberg]
 3. Carl Petter [Carl-Petter Lidman], född 1807. före detta Apotekare, gift 1842 med Johanna Albertina Benzelstjerna [Jenny Benzelstierna] född 1805 dotter till avlidna kapten vid Flottan Jesper Albert Benzelstjerna [Jesper Benzelstierna, 1763-1833] och dess första fru Catharina Dorotea Wettergren [1771-1809]
 4. Sven Fredrik Lidman, född 1810, död 1832. Handelsbokhållare
 5. Emilie Jaquetta Gustava [Emelie Lidman], född 1812. Änka efter Conduktör Ekeberg [Anders Wilhelm Ekeberg], har 2 söner
 6. Eva Carolina [Eva Carolina Wilhelmina Lidman], född 1819, död 1821
 7. Hedda Carolina [Hedvig Lidman], född 1823, död 1839
  Majoren Olof Petter Rotenburg Rudbecks Barn:
 1. Anna Christina Petronella [Petronella Rudbeck]. Gift med Assessorn Lars Lidman
 2. Ulla Lovisa. Gift med kyrkoherden Bookman i Järlåsa, en son Nils Petter Urban Alexander född 1806 före detta underofficer död på Sabbatsbergs fattighus
 3. Juliana Charlotta. Gift med komminister i Järlåsa [Järlåsa socken] Lars Iggström, 3 döttrar gifta med hantverkare
 4. Carolina. Ogift
 5. Eva Olivia Gustava, född 1789. Gift första gången med Hovpredikanten Sebell, andra gången med Fabrikören Adolf Fredrik Lyttkens, sonen Adolf, Lärftskramhandlare i Stockholm, sonen Ivar Fredrik [...] i Halmstad Län
 6. Carl Olof
 7. Charles Emil. Generalmajor, generalbefälhavare, född 1793. Gift 1828 med Friherrinnan Anna Sofia Rudbeck, född 1801, dotter till Överstekammarjunkare Alexander Rudbeck och dess fru född von Axelson
  1. Barn:
  2. Anna Maria Albertina Sofia, född 1829. Gift 1853 Med kapten Johan Vilhelm Ahlström, Regementsskrivare vid Hälsinge regemente
  3. Hedvig Lovisa Julia Sofia, född 1833. Gift 1853 med Löjtnanten Johan Elof Vilhelm Steuch. Deras son Carl Henrik Elof Mattias, född 1855
  4. Carl Emil Otto Ferdinand, född 1836. Kadett
  5. Axelina Magdalena Amalia Sofia, född 1837
  6. Ida Reinholdina Selma Sofia, född 1844
  7. Agnes Emma Gustava Sofia, född 1846
 8. Fredrik Adolf. Kapten vid första Östgöta livgrenadjärer. Gift med majoren vid Flottan Görges dotter
  1. Barn:
  2. Carl Alexander, född 1822. Löjtnant vid Upplands regemente [...] Lantmätare
  3. Gustava Hedvig Catharina, född 1824. Gift 1854 med jägmästaren Louis Kolbe
  4. Claes Olof Lorents, född 1826. Löjtnant vid flottan
  5. Fredrika Helena Charlotta, född 1828
B) Sven född ? [1757], död 1823 Prost i Tingstad [Tingstad socken]. Gift första gången med Brita Catharina Landberg [Catharina Landberg] andra gången med dess syster Eva Fredrika Landberg [Eva Landberg], änka efter källarmästaren Svanelius [Nils Svanelius] i Norrköping, döttrar till komminister Landberg [Gustaf Landberg] i Sankt Johannes [S:t Johannes församling]. Friade först till Eva men Svanelius hade förut anmält sig varför han sedan friade och gifte sig med Catharina vilken avled 1810. Eva avled 1822.
Hade med Catharina 6 söner varav 4 avled i yngre år, och de som överlevde voro
 1. Sven Fredrik [Sven Lidman] född ?, död 1845, Domprost med mera.
 2. Lars Gustaf [Lars Lidman] född 1786, död 1839 Hovrättsauskultant, Riksdagsman 1822-23, Revisor 1826, Lantbrukare, ägde Lilla Gullborg. Gift med Maria Magdalena [Maria Lidman], född 1789, dotter till Johan Lidman
  1. Barn:
  2. Catharina Maria [Maria Lidman] född 1818 Gift med fabrikören Nils Gustaf Ringstrand [Gustaf Ringstrand] i Askersund, deras barn Albertina Maria [Albertina Ringstrand] född 1849
  3. Sven Gustaf [Sven Lidman] född 1824, Lantbrukare
  4. Eva Charlotta [Eva Charlotte Lidman]
  5. Josefina [Josephina Lidman] f 1830 Gift med Carl Fredrik Bergqvist [Carl Bergqvist], Bagare, deras barn Carl Gustaf [Carl Gustaf Emil Bergqvist] född 1855 i Söderköping
C) Johan Lidman född 17--, död 1794, Bonde, Nämndeman. Ägde Påskarps gård i Solberga socken i Småland. Gift med Lena Bolling, död 1841, Inspektorsdotter.
  Barn:
 1. Johan Petter [Johan Lidman] död 1830, nämndeman, ägde Backegård hemman i Styrstad [Styrstad socken] i Östergötland. Gift med Brita Christina Hagerstedt [Catharina Hagerstedt]
  1. Barn:
  2. Johan [Johan Lidman], gift med Sara [Sara Jakobsdotter]
  3. Carolina [Carolina Lidman], död
  4. Lena [Lena Lidman], gift med Trumslagaren Rosendahl [Bror Gustaf Rosendahl]
  5. Fredrika [Johanna Lidman], gift med bonden Niklas Eriksson
  6. Maria [Maria Lidman], gift med Skepparen Åström [Olof Åström]
 2. Maria Magdalena [Maria Lidman], gift med Lars Gustaf Lidman [Lars Lidman]
 3. Johanna [Johanna Lidman], gift med skomakaren Wallin [Nils Wallin], en son Johan Wallin
 4. (5,6,7,8,9, flera barn döda)
Sven Lidmans andra fru Eva [Eva Landberg] hade med källarmästaren Svanelius [Nils Svanelius] 3 barn [LÄS MER: BLOGG: Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek]
  Barn:
 1. en son [Nils Gustaf Svanelius, 1779-1813] drunknade, var förlovad med aktrisen Sofia Frodelius
 2. en son Carl [Carl Svanelius] Ingenjörs Officer kunde ej taga officersexamen, ogift
 3. En dotter [Charlotte Svanelius] gift med [...] Jacob Ek (syskonbarn med Baron Benzelstierna), var Riksdagsman vid 3 Riksdagar
  1. Barn:
  2. Jacob Fredrik [Jacob Ek], Notarie vid Svenska Vetenskapsakademien, Kammarförvant vid Tullverket m. m
  3. Johan Gustaf [Gustaf Ek, 1810-1862], Regementspastor
  4. Ernst Israel [Carl Ernst Israel Ek, 1818-1895], Jägmästare, gift med Grewesmül på Hista
  5. Charlotta [Charlotte Ek, 1804-1878], gift med Prosten Aurelius i Gamleby
  6. Sofia [Sofia Ek, 1806-1878], ogift
  7. Eva [Eva Ek, 1814-1847], gift löjtnant Berg
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

SAM
LIDMAN
(1923‑2012)

g. Appelquist

JAN
BERGGRÉN
(1950‑1972)

Ogift.

EIVOR
LIEDMAN
(1944‑1992)

f.h. Waholm

JAMES
KENNEDY
(1848‑1916)

g. De Geer

IDA
DE GEER
(1853‑1926)

g. Printzsköld

EBBA
SYLVAN
(1871‑1947)

g. Jonsson

PEKKA
LANGER
(1919‑1996)

g. Hermansson
g. Lidman

HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder

KARIN
LIDMAN
(1915‑1929)


CARL
DE GEER
(1869‑1919)

g. Øllgaard

MAURITZ
ÅSTRÖM
(1860‑1924)

Ogift.

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman
Slumpade bilder