BLOGG
Nekrolog: Thure Lidman, 1833-1889 [18 maj 2014]
Publicerat
I tisdags afled härstädes efter längre lidande sekreteraren i Stockholms stads drätselnämnd Th. F. Lidman [Thure Lidman], nära 65 år gammal. Efter afslutade studier vid Uppsala universitet, der han inom kamratkretsen var högt uppburen, skrefs Lidman i finansdepartementet af K. m:ts kansli och utnämndes 1875 till sekreterare i Stockholms drätselnämnd, hvilken befattning han innehade till sin död. Lidman var en skicklig och samvetsgrann tjensteman, som städse med nit och god urskilning fullgjorde sina åligganden. Älskvärd och sympatisk i sitt umgängessätt, van han vänskap och tillgifvenhet af alla, med vilka han kom i närmare beröring. Stoftet af den aflidne, som var bördig från Linköping, kommer att föras till nämda stad för att jordfästas i familjegraven å dervarande griftegård.
KÄLLA: Okänt
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EBBA
LIDMAN
(1894‑1953)

g. Nystrand

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman

GULLE
ENGSTRÖM
(1898‑1979)

g. Lidman

SIXTEN
LEWENHAUPT
(1849‑1916)

g. De Geer

ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.

JACOB
KIMVALL
(1972‑)

g. Sköldin
g. Hagel

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff

CHILU
LIDMAN
(2010‑)


EBBA
SYLVAN
(1871‑1947)

g. Jonsson

BOA
LINDGREN
(1921‑2005)

g. Silow
Slumpade bilder